ครบ 25 ปี SMS หรือ Short Message Service

วันที่ 3 ธันวาคม 2017 เป็นวัน ครบ 25 ปี SMS หรือ Short Message Service บริการที่อยู่คู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่มานานแสนนาน

 

 

ผู้พัฒนาระบบ SMS หรือ Short Message Service ได้สำเร็จเป็นคนแรกคือ Neil Papworth วิศวกรชาวอังกฤษ เขาคือคนแรกที่ส่ง SMS โดยเป็นการส่งจาก Desktop Computer ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Richard Jarvis ผู้อำนวยการของ Vodaphone ข้อความที่ส่งก็คือ ‘Merry Christmas.’ แต่ Richard Jarvis ต้องโทรกลับไปบอกว่าได้รับข้อความแล้ว เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเขาส่งความข้อไม่ได้

 

ครบ 25 ปี SMS หรือ Short Message Service

 

ในระยะแรกๆ SMS ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากปุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฟีเจอร์โฟน ถูกออกแบบให้รองรับการใช้โทรศัพท์เป็นสำคัญ  แต่ด้วยการเกิดของ Smartphone ทำให้ SMS ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จนมีการส่ง SMS ในสหรัฐฯ ประมาณเดือนละ  4.5 หมื่นล้านข้อความในปี 2007 และเพิ่มเป็น 7.8 แสนล้านข้อความต่อเดือนในปี ค.ศ. 2017

ถึงจะมีจำนวนการส่ง  SMS  หลายแสนล้านข้อความต่อเดือน แต่การเติบโตของ SMS ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันผู้ใช้ Smartphone หันไปใช้ Messaging Services Apps ซึ่งมีให้เลือกมากมาย เช่น WhatsApp,  Facebook Messenger, WeChat, Line ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม SMS หรือ Short Message Service คงจะอยู่คู่กับ Smartphone ไปอีกนาน แม้จะไม่ได้รับความนิยมเท่าเดิม เพราะการส่ง SMS ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่ออยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีสัญญาน Internet

 

ที่มา: Engadget