คืบหน้าล่าสุด Apple Campus สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple

 

ชม Video ความคมชัดระดับ 4K  ติดตามความ คืบหน้าล่าสุด Apple Campus สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple ที่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2017

คืบหน้าล่าสุด Apple Campus สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple

 

Matthew Roberts ถ่าย Clip อัพเดทความคืบหน้าในการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของ Apple ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อหลายปีก่อน  ความ คืบหน้าล่าสุด Apple Campus เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2016 การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนท้ายๆ เริ่มมีการปลูกต้นไม้ในบางพื้นที่  หลังคา Solar Cell ที่สามารถสร้างไฟฟ้าสำหรับสำนักงานใหญ่แห่งนี้ติดตั้งเกือบสมบูรณ์  หอประชุมใต้ดินขนาดใหญ่ก็ใกล้เสร็จเช่นกัน   Apple เปิดเผยว่า Apple Campus มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการภายในปี 2017 ครับ

ขอบคุณภาพ และ Clip APPLE CAMPUS 2 October 2016 Update 4K จาก YouTube