งานศิลปะแบบ 3D จาก Google Cultural Institute

Google Cultural Institute คือ Website ที่ Google จัดทำเพื่อรวบรวมงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกในแบบภาพถ่ายและมี Street View สำหรับชมบรรยากาศและงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้แบบ Virtual Tour 360 องศา  ล่าสุด Google เพิ่ม feature ล่าสุดให้เราสามารถชม งานศิลปะแบบ 3D จาก Google Cultural Institute

งานศิลปะแบบ 3D จาก Google Cultural Institute

 

6 พิพิธภัณฑ์ที่ร่วมกับ Google ใน Project นี้ประกอบด้วย   California Academy of Science, The Museo d’Arte Orientale, The Israel Museum,  The Kunsthistorische Museum Vienna,  Los Angeles County Museum of Art และ  Dallas Museum of Art

 

 

งานศิลปะที่เราสามารถชมได้ในแบบ 3D มีประมาณ 300 ชิ้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะขนาดเล็กที่สามารถ scan ได้อย่างสะดวก ซึ่งหลายๆงานศิลปะและวัตถุโบราณเป็นสิ่งที่เราแทบไม่มีโอกาสได้ชม เช่น หน้ากากอายุเก้าพันปีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก, กะโหลกสัตว์หายากอย่าง Pacific Walrus ฯลฯ  แต่ด้วยการนำเสนอแบบ 3D เราสามารถใช้ mouse คลิกลากเพื่อชมทุกซอกทุกมุมได้อย่างใกล้ชิด

 

งานศิลปะแบบ 3D จาก Google Cultural Institute อยู่ในขั้นเริ่มต้นและจะมีงานศิลปะใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

พวกเราที่สนใจสามารถชม งานศิลปะแบบ 3D จาก Google Cultural Institute ได้ที่ https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/home ด้วย Chrome Browser หรือ Browser อื่นที่รองรับ WebGL ครับ