จำนวนวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลง

ผลสำรวจโดย eMarketer ระบุว่า จำนวนวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลง สวนทางกับการสำรวจ จำนวนผู้ใช้โดยรวมที่พบว่าจำนวนชาวอเมริกันใช้ Facebook เพิ่มขึ้น

 

 

eMarketer บริษัทสำรวจข้อมูลการตลาดในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลสำรวจและคาดหมายแนวโน้มการใช้ Facebook ในสหรัฐอเมริกา พบว่าจำนวนวัยรุ่นชาวอเมริกาที่ใช้ Facebook อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้  โดยผู้ใช้วัยรุ่นเปลี่ยนไปใช้ Instagram และ Snapchat แทน

 

จำนวนวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลง

 

eMarketer คาดว่า ในปี 2018 (ปีนี้) วัยรุ่นอเมริกันอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ที่ใช้ Facebook อย่างน้อยเดือนละครั้ง จะมีจำนวนน้อยกว่า 50% เป็นครั้งแรก และคาดว่าในปีนี้ จำนวนวัยรุ่นอเมริกัน อายุระหว่าง 12 ถึง 24 ปี จะใช้ Facebook น้อยลงประมาณ 2 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2018  จำนวนชาวอเมริกันโดยรวม จะใช้ Facebook เพิ่มขึ้น คาดว่าจำนวนผู้ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 169.5 ล้านคน จำนวนชาวอเมริกันที่ใช้ Facebook  เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ  ส่วนจำนวนผู้ใช้ Instagram จะมีอยู่ประมาณ 104.7  ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.1% และ จำนวนผู้ใช้  Snapchat จะมีอยู่ประมาณ 86.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.3%

eMarketer คาดว่าจำนวนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่และสูงอายุ ที่ใช้ Snachat จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับโฉม App Snapchat ให้ใช้งานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม Snapchat ก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสีย Market Share ในกลุ่มวัยรุ่น เมื่อพบว่าผู้ปกครองใช้ App เดียวกับพวกเขา

 

ที่มา: eMarketer