ชม Westminster Abbey หรือวิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วย Street View

 

Google ร่วมกับ Westminster Abbey จัดทำ Street View เพื่อ ชม Westminster Abbey หรือวิหารเวสต์มินสเตอร์ ด้วย Google Street View แบบ Virtual Tour 360 องศา

 

 

Westminster Abbey หรือ วิหารเวสต์มินสเตอร์ คือโบสถ์เก่าแก่ ในนิกาย Anglican สร้างด้วยสถาปัตยกรรม  Gothic เป็นส่วนใหญ่  โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก, ที่ฝังพระบรมศพพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระศพพระบรมวงศานุวงศ์, บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษเช่น Sir Isaac Newton, Charles Darwin ฯลฯ รวมถึงอนุสรณ์สถานนักรบนิรนามของอังกฤษที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

 

Church - ชม Westminster Abbey หรือวิหารเวสต์มินสเตอร์

Westminster Abbey เปิดให้ประชาชนทั่วไปประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ และเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวิหารซึ่งเป็น Landmark สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร โดยต้องเสียค่าเข้าชมประมาณ £20

 

 

ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือยังไม่มีโอกาสมาชมสถานที่จริง Google จัดทำ Street View ชม Westminster Abbey หรือวิหารเวสต์มินสเตอร์  อย่างใกล้ชิด  สามารถชม  Coronation Chair, High Altar, Grave of the Unknown Warrior และพื้นที่อื่นๆ ในวิหาร ได้แบบ 360 องศา ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ได้ตลอดเวลา

 

พวกเราที่สนใจสามารถ ชม Westminster Abbey หรือวิหารเวสต์มินสเตอร์ ได้จาก Google Street View ของ Google หรือชมจาก Website ของ Westminster Abbey ครับ

 

ที่มา: Engadget

Image Source: Google Maps