ญี่ปุ่นเตรียมสร้าง Supercomputer เร็วที่สุดในโลก

สำนักข่าว Reuters เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเตรียมสร้าง Supercomputer เร็วที่สุดในโลก โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทุ่มเงิน $173 ล้านเหรียญ (ประมาณหกพันล้านบาท)

ญี่ปุ่นเตรียมสร้าง Supercomputer เร็วที่สุดในโลก

รัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น วางแผนผลักดันให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มี Supercomputer เร็วที่สุดในโลก โดยเตรียมงบประมาณไว้ 1.95 หมื่นล้ายเยนหรือประมาณ $173 ล้านเหรียญ (หกพันล้านบาท)  เพื่อพัฒนา Supercomputer ความเร็ว 130 petaflops

 

Supercomputer เครื่องนี้จะช่วยพัฒนาระบบ AI technologies ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไร้คนขับ, หุ่นยนต์, ยารักษาโรค ฯลฯ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นแบ่งใช้งานโดยเสียค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังไม่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ แต่ ผู้อำนวยการของ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของ Supercomputer ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเร่งด่วน

ปัจจุบัน Sunway Taihulight ของจีนคือ Supercomputer เร็วที่สุดในโลก (93 petaflops) ส่วน Supercomputer ที่เร็วที่สุดของญี่ปุ่นคือ Fujitsu’s Oakforest-PACS ความเร็ว 3.6 petaflops.

ที่มา: Techcrunc