สนามบินดูไบเตรียมติดตั้งอุโมงค์ Scan ใบหน้าผู้โดยสาร

สนามบินดูไบเตรียมติดตั้งอุโมงค์ Scan ใบหน้าผู้โดยสาร ทุกเหลี่ยมทุกมุม ด้วยกล้อง 80 ตัว เพื่อนำมาใช้แทนระบบตรวจคนเข้าเมืองรูปแบบเดิม ในอนาคต

 

 

อุโมงค์ Hi Tech จะถูกติดตั้งที่สนามบินนานาชาติดูไบ ( Dubai  International Airport) ซึ่งดูไบตั้งเป้่าว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 124 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 อุโมงค์แห่งนี้จะติดตั้งกล้องจำนวน 80 ตัว เพื่อ Scan ใบหน้าของผู้โดยสารทุกคน โดยกล้องจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผนังอุโมงค์ซึ่งจะนำเสนอเรื่องที่น่าใจ เช่น Aquarium ที่เต็มไปด้วยปลาสวยๆ, ทะเลทรายของดูไบ รวมถึงใช้โฆษณาสินค้า ระหว่างที่ผู้โดยสารชมขยับหน้าเพื่อดูภาพสวยๆ ในอุโมงค์ กล้องทั้ง 80 ตัวจะ Scan ทุกเหลี่ยมทุกมุมของใบหน้าเพื่อตรวจสอบประวัติ ถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีระบบจะแสดงข้อความต้อนรับ แต่ถ้ามีปัญหาก็จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

 

สนามบินดูไบเตรียมติดตั้งอุโมงค์ Scan ใบหน้าผู้โดยสารImage Credit: The National

 

เจ้าหน้าที่ของ Dubai  International Airport เปิดเผยว่าใช้เวลาพัฒนาระบบนี้ประมาณ 4 ปี จุดประสงค์เพื่อนำมาใช้แทนระบบตรวจคนเข้าเมืองรูปแบบเดิมที่สนามบินนานาชาติดูไบ อุโมงค์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมือง ในอนาคตระบบตรวจคนเข้าเมืองคนผู้โดยสารขาเข้าอาจไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่อีกต่อไป  โดยตั้งเป้าว่าจะติดตั้งอุโมงค์ลักษณะนี้ในทุกอาคารผู้โดยสารของสนามบิน Dubai  International Airport ภายในปี ค.ศ. 2020

 

ที่มา: Engadget