ตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้ Sync Theme ระหว่างคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องที่ Sync ถึงกัน ระบบจะ Sync ข้อมูลสำคัญรวมถึง Theme ด้วย  เราสามารถ ตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้ Sync Theme ระหว่างคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายๆ ครับ

ตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้ Sync Theme ระหว่างคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft  Windows 10 หลายเครื่อง และ Log In บัญชี Microsoft ระบบจะ Sync ข้อมูลระหว่างเครื่องโดยอัตโนมัติ เพื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น ภาษา, Password ฯลฯ ได้อย่างสะดวก

 

การ Sync นี้ยังรวมถึง Theme ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมี Theme สีสันเดียวกันหมด แต่ถ้าเราต้องการให้แต่ละเครื่องมี Theme ของตัวเองสามารถ ตั้งค่า Windows 10 ไม่ให้ Sync Theme ระหว่างคอมพิวเตอร์  ได้ดังนี้ครับ

  1. เปิดหน้า Settings
  2. Click ที่ Accounts
  3. จาก Panel ด้านซ้าย Clickmuj ‘Sync your settings’
  4. จาก Section ‘Individual sync settings’  Panel ด้านขวา เปลียน Theme จาก ‘On’ เป็น ‘Off’
  5. เปลี่ยน Settings นี้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จากนั้นค่อยเปลี่ยน Theme ให้แต่ละเครื่อง

เราสามารถตั้งค่าการ Sync อื่นๆ ใน ‘Individual sync settings’ ด้วยวิธีเดียวกันคือ การเปลี่ยนค่าจาก ‘On’ เป็น ‘Off’

ที่มา: The Windows Planet