ติดตั้ง ปุ่ม Restart Chrome บน Chrome Bookmark Bar

ผู้ใช้ Google Chrome ที่มีการ Restart Browser บ่อยๆ การ ติดตั้ง ปุ่ม Restart Chrome บน Chrome Bookmark Bar จะเพิ่มความสะดวกและเร็วขึ้น อ่านวิธีติดตั้งครับ

 

สำหรับพวกเราที่ใช้ Firefox Browser จะคุ้นเคยกับการ Restart เพราะต้องทำบ่อยๆ เมื่อติดตั้ง Extension ส่วนผู้ใช้ Google Chrome ถ้าไม่ได้เข้าเปลี่ยนค่าที่หน้า Flags Page ก็แทบจะไม่ต้องมีการ Restart หรือ Relaunch Browser เลย

อย่างไรก็ตาม Google Chrome มี Restart Page ไว้สำหรับผู้ทีต้องการ Restart Chrome  ซึ่งเราสามารถสร้าง Bookmark  Restart Chrome Page และติดไว้บน Bookmark Bar เพื่อความเร็วสะดวกในการ Restart ด้วยการ Click เพียงครั้งเดียว

วิธี ติดตั้ง ปุ่ม Restart Chrome บน Chrome Bookmark Bar ง่ายมาก เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ

 

  1. เปิด Google Chrome Browser
  2. พิมพ์ Ctrl+D (สำหรับเครื่อง Windows) หรือ  Cmd+D (สำหรับเครื่อง Mac) เพื่อสร้าง Bookmark
  3. เปลี่ยนชื่อ Bookmark เป็น Restart หรือชื่อใดก็ได้ที่ชอบ และเปลี่ยน URL เป็น chrome://restart (ตามภาพ)
  4. ลาก Bookmark มาไว้ที่ Chrome Bookmark Bar
  5. เมื่อต้องการ Restart ก็ Click ที่ปุ่ม Restart ครับ

ติดตั้ง ปุ่ม Restart Chrome บน Chrome Bookmark Barrestart-button