ถนนที่ซ่อมรอยแตกหลุมบ่อได้เอง และ Charge ไฟให้รถพลังงานไฟฟ้า

นักวิทยาศาสตร์จาก Delft University, ประเทศเนเธอร์แลนด์ พัฒนา ถนนที่ซ่อมรอยแตกหลุมบ่อได้เอง และ Charge ไฟให้รถพลังงานไฟฟ้า

 

 

ถนนเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งจะเกิดการชำรุด เช่นรอยแตก, รอยร้าวของถนนคอนกรีต และการหลุดร่อน, ยุบตัวเป็นคลื่น, เป็นหลุม, เป็นบ่อ ของถนนลาดยางมะตอย ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ, ปัญหาจราจร  เมื่อต้องมีการซ่อมแซมก็ต้องมีการปิดถนนทำความเสียหายให้กับธุรกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณ  ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาถนนที่ซ่อมแซมตัวเองได้

 

ถนนที่ซ่อมรอยแตกหลุมบ่อได้เอง และ Charge ไฟให้รถพลังงานไฟฟ้า

 

ถึงแม้จะไม่คงทนเท่าถนนคอนกรีต แต่ถนนลาดยางมะตอยยังคงได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากปูง่ายและช่วยเก็บเสียงได้ระดับหนึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นรูพรุน  แต่ในเวลาเดียวกันรูพรุนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนลาดยางหลุดร่อน, ยุบตัวเป็นคลื่น, เป็นหลุม, เป็นบ่อ ไม่ทนทานเท่าถนนคอนกรีต

Erik Schlangen นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Delft University, ประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มพัฒนา ถนนลาดยางที่ซ่อมแซมตนเองได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 2010  ถนนลาดยางที่เขาพัฒนาขึ้นมีส่วนผสมของ Steel Fiber ทำให้มีคุณสมบัติเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า เมื่อพบรอยแตกที่ผิวถนน ก็ใช้เครื่องมือ (แม่เหล็ก) กระตุ้นให้ Steel Fiber เกิดความร้อนส่งผลให้เนื้อยางมะตอยอ่อนตัวลงและปิดรอยแตกโดยอัตโนมัติ ไม่ลุกลามไปจนถึงขั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนลาดยางของ Erik Schlangen แพงกว่าถนนลาดยางทั่วไปประมาณ 25% แต่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานอีกเท่าตัว  และอาจช่วยประหยัดเงินให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ประมาณปีละ 90 ล้านยูโร ถ้ามีการใช้ถนนลาดยางมะตอยผสม Steel Fiber ทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีการทดสอบคุณสมบัติถนนลาดยางซ่อมแซมตัวเองของ Erik Schlangen บนถนน 12 สายในเนเธอร์แลนด์ โดยเริ่มการทดสอบตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 แต่ด้วยคุณสมบัติของถนนลาดยางโดยทั่วไปจะเริ่มมีปัญหาเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วประมาณ 7 – 10 ปี เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจึงจะเป็นการทดสอบถนนที่ซ่อมรอยแตกหลุมบ่อได้เอง ในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง

ขณะนี้ Erik Schlangen ยังเดินหน้าพัฒนาคุณสมบัติใหม่ให้กับถนนลาดยางผสม Steel Fiber ของเขา โดยกำลังพัฒนาวิธีสื่อสารระหว่างรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับ  Steel Fiber เพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยวิธี Wireless Charging ขณะที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังแล่นอยู่บนถนน  โดยวางแผนจะเริ่มทดสอบขั้นแรก ด้วยการจ่ายไฟฟ้าให้กับรถพลังงานไฟฟ้าที่จอดรอสัญญานไฟอยู่  ซึ่งถ้าทำได้จริงจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนจุดจ่ายไฟให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก

 

ที่มา: The Verge