ชม ถ่ายทอดสด สุริยุปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกา แบบ Online

สุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา จะเกิดในวันที่ 21 สิงหาคม 2017 นี้ NASA และ เว็บไซต์ดาราศาสตร์ชื่อดังหลายแห่งเตรียม ถ่ายทอดสด สุริยุปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกา แบบ Online ให้ชมทั่วโลก

 

 

สุริยุปราคาคือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, และ โลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันโดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เงามืดของดวงจันทร์จะบดบังแสงอาทิตย์เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

  • แบบ Total Solar Eclipse หรือเงามืดของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิดทั้งดวง
  • แบบ Annular Solar Eclipse หรือเงามืดของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวงแต่ไม่มิด ทำให้เห็นแสงอาทิตย์เป็นวงแหวนล้อมรอบเงามืด เกิดขึ้นในกรณีที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ไกลจากโลกจนเงามืดไม่สามารถบังดวงอาทิตย์ได้มิด
  • แบบ Partial Solar Eclipse หรือเงามืดของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เป็นบางส่วน

 

 

ชม ถ่ายทอดสด สุริยุปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกา แบบ Online

 

สุริยุปราคาแบบ Total Solar Eclipse มีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยเฉลี่ยประมาณ 18 เดือนต่อครั้ง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ Indonesia, Micronesia, และหมู่เกาะ Marshall Islands เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016

สาเหตุที่ สุริยุปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2017 จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบ 99 ปี ที่สุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดครอบคลุมตั้งแต่ด้านตะวันออกไปจรดด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ

เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ แต่อยู่นอกพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่แต่มีเมฆบัง สามารถติดตามบรรยากาศสดๆ NASA และ เว็บไซต์ดาราศาสตร์ชื่อดังหลายแห่งจะ ถ่ายทอดสด สุริยุปราคาเต็มดวงที่สหรัฐอเมริกา แบบ Online ให้ชมทั่วโลก  โดยสามารถติดตามได้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 10:15 a.m. PDT จาก

 

เวลาในการถ่ายทอดสดของแต่ละ Website แตกต่างกันไป สามารถติดตามรายละเอียดได้จากแต่ละเว็บครับ และเชื่อว่าจะมีผู้ถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

*Update วันที่ 18 สิงหาคม 2017

ผู้ใช้ Twitter สามารถติดตามการถ่ายทอดสด Total Solar Eclipse  ที่สหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ได้ที่ Twitter Chasing Eclipse 2017

ส่วนผู้ติดตาม CNN สามารถชมการถ่ายทอดสดแบบ 4K ได้จาก CNN Solar Elipse 2017 ครับ