นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รัสเซียถูกจับเพราะลักลอบขุด Bitcoins

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รัสเซียถูกจับเพราะลักลอบขุด Bitcoins ด้วย Supercomputer ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ Nuclear Centre ในเมือง Sarov ประเทศรัสเซีย

 

 

BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของรัสเซีย จับนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งซึ่งลักลอบใช้ Supercomputer เพื่อหารายได้ส่วนตัวจากการขุด Bitcoins

 

นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รัสเซียถูกจับเพราะลักลอบขุด Bitcoins

 

นักวิทยาศาสตร์ที่ถูกจับกุมทำงานอยู่ที่ The Federal Nuclear Center ในเมือง Sarov, ประเทศรัสเซีย จะถูกดำเนินคดีอาญา เนื่องจากได้ลักลอบใช้ Supercomputers ซึ่งเป็นหนึ่งใน Supercomputer ที่มีความสามารถสูงที่สุดในรัสเซีย เพื่องานส่วนตัวรวมถึงการขุด Bitcoins

Supercomputer ใน The Federal Nuclear Center ในเมือง Sarov ถูก Set ค่าไม่ให้มีการเชื่อมต่อ Internet เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  ศูนย์รักษาความปลอดภัยได้รับสัญญาณเตือนทันที เมื่อมีความพยายามเชื่อมต่อ

The Federal Nuclear Center ในเมือง Sarov เป็นเขตหวงห้ามสุดยอดของรัสเซีย ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของรัสเซียถูกผลิตที่ศูนย์นิวเคลียร์แห่งนี้  รอบๆ เมืองถูกกันให้เป็นเขต No-man’s Land   ผู้ซึ่งเดินทางไปยังเมืองนี้ต้องได้รับอนุญาตจากทางการ นอกจากนี้ เมือง Sarov ยังไม่ปรากฏในแผนที่รัสเซีย

The Federal Nuclear Centre  ในเมือง Sarov  มีเจ้าหน้าที่ทำงานประมาณ 20,000 คน และ Supercomputer ที่ติดตั้งในศูนย์นิวเคลียร์แห่งนี้มีขนาด 1 Petaflop

 

ที่มา: BBC