ประธานาธิบดี Trump สั่งระงับดีล Broadcom ซื้อกิจการ Qualcomm

ประธานาธิบดี Trump สั่งระงับดีล Broadcom ซื้อกิจการ Qualcomm  เนื่องจากอาจกระทบความมั่นคงของชาติ ยุติการควบรวมกิจการซี่งยืดเยื้อมากว่า 4 เดือน

 

ดีล Broadcom ซื้อกิจการ Qualcomm ด้วยเงิน $1.17 แสนล้านเหรียญ (ประมาณ 3.75 ล้านล้านบาท) ยุติลงทันทีเมื่อ ประธานาธิบดี Trump สั่งระงับดีล Broadcom ซื้อกิจการ Qualcomm อย่างเป็นทางการ เนื่องจากอาจกระทบความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา คำสั่งนี้รวมถึงการกระทำใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซี่งส่งผลเทียบเท่ากับการซื้อกิจการ  ส่งผลให้ข้อเสนอของ Broadcom ที่ต้องการส่งตัวแทนเข้าร่วมในบอร์ดบริหารของ Qualcomm (เพื่อผลในการควบรวมกิจการอย่างไม่เป็นมิตร) ต้องตกไป

 

ประธานาธิบดี Trump สั่งระงับดีล Broadcom ซื้อกิจการ Qualcomm

 

ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดี Trump จะเซ็นคำสั่งระงับดีลนี้  CFIUS หรือ Committee on Foreign Investment in the United States ได้เตือนว่าการควบรวมกิจการจะทำให้ Qualcomm ตกเป็นของธุรกิจต่างชาติ (ฺBroadcom มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์) นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ Qualcomm ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับคู่แข่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huawei จากประเทศจีนซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยี 5 G เช่นเดียวกับ Qualcomm)

Broadcom ยื่นเสนอซื้อกิจการ Qualcomm อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2017 ด้วยมูลค่า $1.30 แสนล้านเหรียญ แต่ถูกปฏิเสธจาก Qualcomm  เดือนกุมภาพันธ์ 2018 Broadcom ปรับลดข้อเสนอการซื้อกิจการลงเหลือ $1.17 แสนล้านเหรียญ ซี่งถูกปฏิเสธเช่นเดิม   Broadcom จึงเปลี่ยนกลยุทธ โดยเตรียม Takeover กิจการ Qualcomm อย่างไม่เป็นมิตร

 

ที่มา: Engadget และ Cnet