ปรับวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines ใน Facebook

Google แจ้ง ปรับวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines ใน Facebook เพิ่มการตรวจสอบแบบ Post by Post จากเดิมที่ตรวจเฉพาะเว็บไซต์ และ Facebook Page นอกจากนี้ยังตรวจ Clickbait Headlines ภาษาอื่นด้วย

 

 

ไม่เฉพาะ Contents ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือเนื้อหา Spam เท่านั้นเพราะสมาชิก Facebook ยังไม่ชอบ Clickbait Headlines หรือพาดหัวล่อหลอกให้ Click   เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Facebook แจ้งว่าได้ ปรับวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines ใน Facebook ใหม่ ดังนี้

 

ปรับวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines ใน Facebook

 

1 เพิ่มวิธีการตรวจ Clickbait Headlines แบบ Post by Post หรือการใช้ระบบ Algorithm ตรวจจับพาดหัวลักษณะนี้ทุกๆ บทความ  ส่วนวิธีตรวจแบบ Domain Level และ Page Level ยังคงใช้ควบคู่กันไป

2 แยกการตรวจตามลักษณะ Clickbait Headlines เป็น 2 กลุ่ม คือ

  • พาดหัวข่าวที่สร้างความสนใจด้วยการปกปิดข้อความบางส่วน เช่น  ‘When She Looked Under Her Couch Cushions And Saw THIS…’
  • พาดหัวข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่าความเป็นจริง เช่น ‘WOW! Ginger tea is the secret to everlasting youth. You’ve GOT to see this!’

Facebook เปิดเผยว่าการแยกวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines เป็น 2 กลุ่ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในตรวจให้แม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการพิจารณาว่าข้อความใดเข้าข่าย Clickbait Headlines ใช้วิธีคล้ายกับการคัดกรอง Spam Email ทั่วไป

Facebook แจ้งว่าจะขยายการตรวจสอบคัดกรอง Clickbait Headlines ไปยัง Facebook ภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้ระบุว่าจะเป็นภาษาใด แต่เว็บไซต์ Techcrunch บอกว่าจะมีการตรวจ Clickbait Headlines ใน Facebook อีก 9 ภาษา คือ German, Arabic, Spanish, French, Portuguese, Italian, Vietnamese, Chinese และภาษาไทย

การ ปรับวิธีตรวจสอบ Clickbait Headlines ใน Facebook จะทำให้ Clickbait Headlines Contents ถูกเลื่อนไปอยู่ด้านล่างๆ ของ Facebook News Feed และจะไม่ส่งผลต่อ Facebook Page ทั่วไปนอกจากที่มี Contents ซึ่งใช้วิธีพาดหัวข่าวลักษณะนี้

 

ที่มา: Facebook Newsroom และ Techcrunch