ปลายเดือนหน้า บริษัทจีนจะเป็นผู้ดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีน

Apple แจ้งกำหนดถ่ายโอนการดูแลข้อมูลบัญชี iCloud ในประเทศจีน ปลายเดือนหน้า บริษัทจีนจะเป็นผู้ดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีน

 

 

BBC รายงานว่า บริการ iCloud ของ Apple ในประเทศจีน จะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทภายในประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018  การถ่ายโอนการดูแลข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายของประเทศจีน และไม่มีผลกระทบต่อบัญชี iCloud ที่จดทะเบียนนอกประเทศจีน

 

ปลายเดือนหน้า บริษัทจีนจะเป็นผู้ดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีน

 

บริษัที่จะเข้ามาดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีนคือ Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD) ซึ่งเป็นของ รัฐบาลท้องถิ่นมณฑล Guizhou ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Apple Data Center มูลค่า$1 พันล้านเหรียญซึ่ง Apple สร้างเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ iCloud ในจีนตามกฏหมายของประเทศจีนที่ระบุว่าข้อมูลการใช้ Internet ของชาวจีนต้องเก็บในประเทศจีนเท่านั้น

ขณะนี้ Apple ได้แจ้งให้ผู้ใช้ iCloud ในประเทศจีนทราบแล้ว พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานฉบับใหม่ ซึ่งข้อความวรรคหนึ่งแจ้งว่า Apple และ GCBD สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของบัญชี iCloud ในประเทศจีน โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่ต้องการใช้ iCloud สามารถบอกเลิกการใช้งาน

 

การถ่ายโอนจะเริ่มตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไป

 

ที่มา: BBC