ผลประกอบการไตรมาส1 ปี 2017 Facebook กำไร $3,064 ล้าน

ผลประกอบการไตรมาส1 ปี 2017 Facebook กำไร $3,064 ล้าน เหรียญจากรายได้ $8,032 ล้านเหรียญ จำนวนผู้ใช้ประจำทุกเดือน 1.94 พันล้านคน

 

 

ไตรมาสแรกของปี 2017 Facebook ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ใช้ Facebook เป็นประจำทุกเดือน 1.94 พันล้านคนใกล้แตะหลัก 2 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 17% ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ Facebook ทุกวันประมาณ 1.28 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ของปี 2016 ประมาณ 18%

 

ผลประกอบการไตรมาส1 ปี 2017 Facebook กำไร $3,064 ล้าน

 

ไตรมาสแรกปี 2017   Facebook มีรายได้รวม  $8,032 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 49%, มีกำไรสุทธิ $3,064 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 76%  รายได้เกือบทั้งหมดของ Facebook มาจากโฆษณา ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากโฆษณาบนอุปกรณ์ Mobile ถึง 85%  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2017 เงินสดในมือของ Facebook มีประมาณ $32.31พันล้านเหรียญ

Engadget เปิดเผยว่า Facebook จะเพิ่มความสำคัญให้ Contents จากการ Live Stream Video โดยอาจมีการถ่ายทอดสด Contents ยอดนิยมต่างๆ เช่นกีฬา รูปแบบเดียวกับที่ Twitter ทำอยู่

ปัจจุบัน Facebook มีพนักงาน  18,770 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 38%

 

ที่มา: Engadget  และ Facebook Investor Relations