ไตรมาสล่าสุด Microsoft รายได้ $22.6 พันล้านเหรียญ

 

Microsoft รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ประจำปีการเงิน 2016 พบว่า ไตรมาสล่าสุด Microsoft รายได้ $22.6 พันล้านเหรียญ กำไร $6.2 พันล้านเหรียญ

 

 

ผลประกอบการของ Microsoft ประจำไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2016 สูงกว่าการะประเมินของนักวิเคราะห์  โดยธุรกิจ Cloud ของ Microsoft ประสพความสำเร็จอย่างสูง ทำรายได้ถึง $6.1 พันล้านเหรียญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของ Microsoft Azure  เพิ่มขึ้นถึง 102%

Microsoft - ไตรมาสล่าสุด Microsoft รายได้ $22.6 พันล้านเหรียญ

 

สรุบรายได้ของ Microsoft ไตรมาสล่าสุดซึ่งเป็นไตรมาสที่ 4 ประจำปีการเงิน 2016 ของ Microsoft

Productivity and Business Processes เติบโต 5% สร้างรายได้ $7.0 พันล้านเหรียญ ประกอบด้วย

 • Office commercial products and cloud services เติบโต 5%
 • Office consumer products and cloud services เติบโต 19%
 • Dynamics products and cloud services เติบโต 6%

Intelligent Cloud  เติบโต 7%  สร้างรายได้  $6.7 พันล้านเหรียญ ประกอบด้วย

 • Server products and cloud services เติบโต 5%
 • Azure เติบโต 102%
 • Enterprise Mobility  จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 33,000 ราย

More Personal Computing ลดลง 4% สร้างรายได้ $8.9 พันล้านเหรียญ ประกอบด้วย

 • Windows OEM non-Pro  รายได้เติบโต 27%
 • Surface รายได้เติบโต 9%
 • Phone revenue รายได้ลดลง 71%
 • Xbox Live จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 33%  เป็น 49 ล้าน
 • Search advertising รายได้เติบโต 16%

 

สรุปผลประกอบการประจำปีการเงิน 2016 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2016 (ทั้งปี)

 • รายได้ (ทั้งปี) $92.0 พันล้านเหรียญ
 • Operating Income (ทั้งปี) $27.9 พันล้านเหรียญ
 • กำไรสุทธิ (ทั้งปี) $22.3 พันล้านเหรียญ

 

ที่มา: Microsoft