ผลสำรวจพบ ผู้ใช้ Amazon Echo ส่วนใหญ่ใช้ iPhone

ผลสำรวจโดย Consumer Intelligence Research Partners พบว่า ผู้ใช้ Amazon Echo ส่วนใหญ่ใช้ iPhone ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ Google Home ส่วนใหญ่ใช้ Android

 

 

ปัจจุบัน ลำโพงอัจฉริยะกำลังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คู่แข่งสำคัญ ณ เวลานี้ คือ Amazon Echo จาก Amazon และ Google Home จาก Google โดย  Amazon Echo เป็นผู้นำตลาดทิ้งห่าง Google Home ประมาณ 3 ต่อ 1

 

ผู้ใช้ Amazon Echo ส่วนใหญ่ใช้ iPhone
Consumer Intelligence Research Partners หรือ CIRP สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้ Amazon Echo และ Google Home ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม ถึง 27 กรกฎาคม 2017 ว่าพวกเขาใช้ Smartphone ระบบใด ผลสำรวจพบว่าประมาณ 55% ของผู้ใช้ Amazon Echo ใช้  iPhone  ในขณะที่ผู้ใช้ Google Home ประมาณ 75% เป็นสาวก Android

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้ Amazon Echo ใช้ iPad ประมาณ 49% และใช้ Amazon Fire Tablet ประมาณ 25%

อย่างไรก็ตาม Josh Lowitz ผู้ร่วมก่อตั้ง CIRP บอกว่าข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า Amazon Echo เริ่มเข้าครองฐานผู้ใช้ iPhone  แต่ Josh Lowitz ก็ยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดลำโพงอัจฉริยะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และ Amazon Echo เพิ่งขายได้ 15 ล้านเครื่องในขณะที่ฐานผู้ใช้ iPhone ในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 140 ล้านคน  เมื่อ Apple เปิดตัว ลำโพงอัจฉริยะอย่างเป็นทางการ สาวก Apple อาจเลืิอก Apple HomePod  เป็นอันดับแรกก็เป็นไปได้

 

ที่มา: Cnet