ผู้ใช้ Instagram สามารถ Download ข้อมูลของตนเอง แล้ว

ผู้ใช้ Instagram สามารถ Download ข้อมูลของตนเอง แล้ว  เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฏหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป ซี่งจะมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2018

 

Instagram เริ่มเปิดให้สมาชิก Instagram ที่ต้องการ Download ข้อมูลของตนเอง แล้ว ข้อมูลที่สามารถ Download ประกอบด้วย ภาพ, วิดีโอ, รวมถึง Profile Info, Stories ที่โพสหลังเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017,  Contacts ที่ Upload, Usernames ของ Followers และ ผู้ที่เรา Follow, Direct messages, Comments, ค่า Settings เป็นต้น

 

ผู้ใช้ Instagram สามารถ Download ข้อมูลของตนเอง แล้ว

 

ผู้ที่ต้องการ Download ข้อมูล ให้เลือก Settings > Privacy > Download Data หรือ จาก Link  Request to Download  เพื่อส่งคำขอ Download หลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จ Instagram จะส่ง Link เพื่อ Download มาให้ซี่งอาจใช้เวลา 1 – 2 วัน หรือเพียงไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล

 

การเพิ่มฟีเจอร์ Download ข้อมูลของตนเอง เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป ซี่งมีบทลงโทษรุนแรงสูงสุด ถึงขั้นปรับ 4% จากรายได้ทั้งปีของผู้กระทำผิด และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

 

ที่มา: Techcrunch