พบวิธีผลิตโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าและ Carbon Dioxide

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศฟินแลนด์ พบวิธีผลิตโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าและ Carbon Dioxide  อาจช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลก

 

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Lappeenranta University of Technology และ  VTT Technical Research Centre of Finland พบวิธีสร้าง  Protein ด้วยกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากมายในโลก  ถ้าผลิตในปริมาณมากสามารถทดแทนโปรตีนธรรมชาติที่ได้จากพืชและสัตว์

 

พบวิธีผลิตโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าและ Carbon DioxideImage Credits: Lappeenranta University of Technology

 

จากการทดลองในห้อง Lab ทีมนักวิทยาศาสตร์บรรจุก๊าซ Carbon Dioxide, และน้ำ ในอุปกรณ์  Reactor ที่มีขนาดเท่าแก้วน้ำใบใหญ่และใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังแสงอาทิตย์ในการทำปฏิกิริยาเลียนแบบการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ ผลที่ได้คือโปรตีนซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกับโปรตีนในอาหารจากธรรมชาติ

 

Image Credits: Lappeenranta University of Technology

 

ด้วยอุปกรณ์ในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตโปรตีน 1 กรัม  (.03 ออนซ์) ภายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งแม้จะดูน้อยแต่ผลผลิตโปรตีนจากพลังแสงอาทิตย์ ก็สูงกว่าผลผลิตตามกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติของพืชประมาณ 10 เท่า

Jero Ahola หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าหลังประสพความสำเร็จในห้องทดลอง ขั้นตอนต่อไปคือ การเริ่มโครงการนำร่อง (Pilot Project) ด้วยการผลิตในวงกว้างขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเพื่อให้ราคาถูกลง จุดประสงค์หลักในการพัฒนาโปรตีนจากแสงอาทิตย์และ Carbon Dioxide ก็เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ ช่วยลดพื้นที่การปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

 

Image Credits: Lappeenranta University of Technology

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ ยังเตรียมพัฒนานำโปรตีนจากแสงอาทิตย์และ Carbon Dioxide มาเป็นอาหารสำหรับคนทั่วไป โดยใช้ส่วนผสมโปรตีน 50%, คาร์โบไฮเดรต 25%, และอีก 25% เป็นไขมันและสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ซึ่งถ้าได้รับการตอบรับที่ดีจะช่วยลดการพี่งพาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ นำไปสู่การลดจำนวนสัตว์เลี้ยงและลดปริมาณก๊าซมีเทนที่สัตว์เลี้ยงปล่อยออกมา

 

ที่มา: Engadget, และ  Lappeenranta University of Technology