พฤติกรรมการใช้ Apps ของชาวจีน ที่ใช้ Smartphone

 

ประเทศจีนเป็นเจ้าของสถิติผู้ใช้ Smartphone และยอด Download Apps สำหรับ Smartphone  สูงที่สุดในโลก แต่ข้อมูลการสำรวจ พฤติกรรมการใช้ Apps ของชาวจีน ที่ใช้ Smartphone พบว่าส่วนใหญ่ใช้ Apps ที่ Download มาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์

 

 

จำนวนผู้ใช้ Smartphone และยอด Download Apps สำหรับ Smartphone ที่มากที่สุดในโลก ทำให้ผู้พัฒนา Apps มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลถ้าสามารถแชร์ส่วนแบ่งในจีนได้สำเร็จ แต่ข้อมูลจาก eMarketer ที่อ้างอิงผลสำรวจโดย Umeng บริษัทสำรวจสถิติของ Alibaba พบว่า พฤติกรรมการใช้ Apps ของชาวจีน ที่ใช้ Smartphone แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง ผู้พัฒนา App สำหรับ Smartphone ในจีนส่วนใหญ่ต่างพยายามอย่างหนักในการรักษาผู้ใช้เอาไว้ เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ Apps ที่ดาวน์โหลดมาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์

 

พฤติกรรมการใช้ Apps ของชาวจีน

ผลสำรวจของ Umeng ได้มาจากการติดตามการใช้งาน Smartphone 750 ล้านเครื่อง และพบว่า Apps ทุกประเภทมีผู้ใช้เกินหนึ่งสัปดาห์ไม่ถึง 25% โดย Apps ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็น Apps ที่สามารถรักษาลูกค้าไว้เกินหนึ่งสัปดาห์สูงที่สุดที่ 23.6%, ลำดับถัดมาคือ Apps ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินที่ 23.5%,  Apps ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, Apps Lifestyle และ Apps เกี่ยวข้องกับ navigation/GPS  ที่ประมาณ 20%  นอกจากนี้ eMarketer ยังเปิดเผยว่าในปี 2015 ประมาณ 46% ของผู้ใช้ Smartphone ชาวจีนไม่มีการ Download Apps

 

emarketer1

ผลสำรวจของ Umeng สอดคล้องกับการสำรวจก่อนหน้านี้โดย Localytics ที่พบว่า พฤติกรรมการใช้ Apps ของชาวจีนที่ใช้ Smartphone จะไม่ยีดติดกับ Apps โดยพบว่ามีเพียง 18% ที่ใช้ Apps ที่ Download มาเกิน 11 ครั้ง และประมาณ 37% ใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผลสำรวจยังพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ Apps ใหม่ของชาวจีนเพียง 4.1 นาทีเท่านั้น

 

นักวิเคราะคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ Smartphone ชาวจีนไม่เก็บ Apps ที่ Download มาใหม่ไว้กับเครื่อง อาจเป็นเพราะพื้นที่ของ Smartphone ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่มีไม่มากนัก นอกจากนี้การเติบโตของ WeChat – free messaging app อันดับหนึ่งของจีนที่ขยายบริการครอบคลุมธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น eCommerce, Banking ยังส่งผลให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทดลองใช้ Apps ใหม่ด้วยตนเอง

 

ที่มา: Techcrunch

ภาพจาก: Emarketer