พัฒนายางรถยนต์มีส่วนผสมของเปลือกไข่และมะเขือเทศ

นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันจาก The Ohio State University พัฒนายางรถยนต์มีส่วนผสมของเปลือกไข่และมะเขือเทศ แทนการใช้ Carbon Black ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ Petroleum

 

 

Katrina Cornish และ ทีมนักวิจัยจาก The Ohio State University, สหรัฐอเมริกา พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ นำเปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์แทนการใช้ Carbon Black  ซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์ Petroleum ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ที่สำคัญคือมีคุณสมบัติเหนือกว่า

 

พัฒนายางรถยนต์มีส่วนผสมของเปลือกไข่และมะเขือเทศ

 

Katrina Cornish อธิบายว่า Carbon Black  เมื่อผสมกับยางจะช่วยให้ยางรถยนต์ มีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดทาน, มีความยืดหยุ่นสูง, มีความทนทาน และทำให้ยางรถยนต์มีสีดำ ในยางรถยนต์ทั่วไปจะมีส่วนผสมของ Carbon Black ประมาณ 30% แต่ปัจจุบัน Carbon Black มีราคาไม่สม่ำเสมอเนื่องจากผันแปรไปกับราคาน้ำมัน และอาจมีปัญหาขาดแคลนเมื่อมีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

 

เทคโนโลยีที่ Katrina และ ทีมงานพัฒนาขึ้น สามารถใช้เปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศแทน Carbon Black โดยเปลือกไข่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนขนาดเล็กๆ สามารถเกาะกับเนื้อยางได้ดีในขณะที่เปลือกมะเขือเทศมีความทนทานและมีเสถียรภาพแม้ในอุณหภูมิสูง ทำให้ส่วนผสมที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดทาน, มีความทนทาน เหมือน Carbon Black แต่เหนือกว่าตรงที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า  ในขณะที่สีของยางรถยนต์จะไม่ใช่สีดำอีกต่อไปแต่จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงหลายๆ เฉดสีตามอัตราส่วนระหว่างเปลือกไข่กับเปลือกมะเขือเทศ และทีมนักวิทยาศาสตร์จาก The Ohio State University กำลังพัฒนาให้มีหลากสีตามความต้องการของตลาด

Katrina Cornish บอกว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์จาก Petroleum และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันจะช่วยลดปัญหาขยะอาหารในอุตสาหกรรมผลิตอาหารได้อย่างมหาศาล เพราะปัจจุบันชาวอเมริกันบริโภคไข่ประมาณปีละ 1แสนล้านฟอง ประมาณครึ่งหนึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ในขณะที่มะเขือเทศเป็นผักผลไม้ที่ชาวอเมริกันบริโภคมากเป็นอันดับสองประมาณปีละ 13 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นการบริโภคมะเขือเทศบรรจุกระป๋องและซ้อสมะเขือเทศซึ่งโรงงานผลิตจะลอกเปลือกทิ้งเช่นกัน

Katrina Cornish และทีมนักวิจัยจาก The Ohio State University ได้ยื่นจดสิทธิบัตร งานวิจัยนำเปลือกไข่และเปลือกมะเขือเทศมาเป็นส่วนผสมในยางรถยนต์แทน Carbon Black  แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน

 

ที่มา: Phys Org.

Image Credit: Kenneth Chamberlain, The Ohio State University