พัฒนา Electronic Skin แผ่นยางบางเบาสำหรับตรวจวัดระดับสุขภาพ

นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น พัฒนา Electronic Skin แผ่นยางบางเบาสำหรับตรวจวัดระดับสุขภาพ และเป็นจอ Display ในตัว ช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างรู้ข้อมูลสุขภาพแบบ Real Time

 

 

ศาสตราจารย์ Takao Someya และ คณะนักวิทยาศาสตร์จาก University of Tokyo ร่วมกับ Dai Nippon Printing (DNP) พัฒนา Electronic Skin ซี่งสามารถติดได้บนผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย Electronic Skin ทำจากแผ่นยางกันน้ำขนาดบางพิเศษ ติดตั้ง Sensor ขนาดเล็ก มีหน้าที่ตรวจวัดระดับสุขภาพของผู้ป่วยเช่น จังหวะการเต้นของหัวใจ บนแผ่นยางยังติดตั้ง จอ LED ที่สามารถยืดขยายได้ 45% เพื่อทำหน้าที่เป็นจอ Display แสดงระดับสุขภาพของผู้ป่วย แบบ Real Time  ช่วยให้ผู้ป่วยและคนรอบข้างรู้ข้อมูลสุขภาพได้ทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Smartphone เพื่อส่งข้อมูลไปถึงโรงพยาบาลและแพทย์ เพื่อติดตามระดับสุขภาพของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์  ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเดินทางเช่น เดินไม่ได้

 

พัฒนา Electronic Skin แผ่นยางบางเบาสำหรับตรวจวัดระดับสุขภาพImage Credit: 2018 Takao Someya Research Group

 

Electronic Skin ที่ University of Tokyo พัฒนาขึ้น สามารถติดบนผิวหนังต่อเนื่อง 7 วันโดยไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคือง  ณ ปัจจุบัน สามารถตรวจวัดข้อมูลสุขภาพสำคัญๆ ได้ 4 แบบคือ วัดอุณหภูมิในร่างกาย, วัดความดันโลหิต, วัดคลื่นไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ, และวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Dai Nippon Printing (DNP) เปิดเผยว่า มีแผนจะวางจำหน่าย Electronic Skin ภายใน 3 ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มความแม่นยำของ Electronic Skin ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ยืดขยายได้, เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ Sensor และจอ ติดกับแผ่นยางได้แน่นขึ้น

จุดประสงค์ในการพัฒนา Electronic Skin ก็เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายูซึ่งกำลังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  อุปกรณ์นี้จะช่วยแบ่งเบาภาระให้สมาชิกในครอบครัว, ศูนย์ดูแลคนชรา, โรงพยาบาลและแพทย์  รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ, สมาชิกในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง

 

ที่มา:  EurekAlert