พัฒนา USB Stick วัดระดับเชื้อ HIV ในเลือด 21 นาทีรู้ผล

นักวิทยาศาสตร์จาก Imperial College London และ DNA Electronics, ประเทศอังกฤษ พัฒนา USB Stick วัดระดับเชื้อ HIV ในเลือด 21 นาทีรู้ผล

พัฒนา USB Stick วัดระดับเชื้อ HIV ในเลือด 21 นาทีรู้ผล

นักวิทยาศาสตร์จาก Imperial College London และ DNA Electronics เผยแพร่ผลงานวิจัยของพวกเขาในวารสาร Scientific Reports ว่าสามารถ พัฒนา USB Stick วัดระดับเชื้อ HIV ในเลือด 21 นาทีรู้ผล

 

วิธีตรวจวัดระดับเชื้อ HIV ในกระแสเลือดด้วย USB Stick ง่ายและไม่ซับซ้อน เพียงหยดเลือดลงไปที่ USB Stick ซึ่งเชื่อมต่อกับ Computer หรือ Smartphone กระบวนการตรวจวัดจะเริ่มทำงานและทราบผลภายใน 30 นาที ในขณะที่การตรวจวัดด้วยวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เนื่องจาก ตัวอย่างเลือดต้องผ่านการตรวจวิจัยจากห้อง Lab เท่านั้น

การทดลองกับอาสาสมัคร 991 คนพบว่า ความเร็วเฉลี่ยในการตรวจวัดจำนวนเชื้อ HIV ในกระแสเลือดด้วย USB Stick นี้ อยู่ที่ 20.8 นาที โดยมีอัตราความถูกต้องแม่นยำสูงถึง 95%

ปัจจุบันการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยวิธี Anti-retroviral Treatment สามารถลดระดับเชื้อ HIV ในกระแสเลือดจนมีค่าเกือบเท่ากับศูนย์ โดยผู้ป่วยยังต้องรับประทานยาและตรวจวัดจำนวน HIV ในกระแสเลือดตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อไวรัส HIV

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า USB Stick นี้พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ที่มีเชื้อ HIV ในกระแสเลือด สามารถดูแลระดับ HIV ในกระแสเลือดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจากแพทย์

ที่มา: Phys.org