ยอดขาย iPhone ลดลงแต่ดีกว่าที่คาด

 

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมา ยอดขาย iPhone ลดลงแต่ดีกว่าที่คาด ขณะที่ธุรกิจบริการเติบโตต่อเนื่องกลายเป็นที่มาของรายได้อันดับสองของ Apple

 

 

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปีการเงินของ Apple หรือไตรมาสที่สองตามปีปฏิทิน ปรากฎว่า Apple มีรายได้รวมทั้งหมด $42.4 พันล้านเหรียญ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2015 ประมาณ 15% โดยรายได้ในพื้นที่สำคัญเช่น อเมริกาลดลงประมาณ 11% เหลือ $18 พันล้านเหรียญ รายได้ในประเทศจีนรวมไต้หวันและฮ่องกง ลดลง 33% เหลือ $8.8พันล้านเหรียญ แต่ที่ญี่ปุ่นรายได้เพิ่มขึ้น 23% เป็น  $3.5 พันล้านเหรียญ  ส่งผลให้กำไรสุทธิในไครมาสที่ผ่านมาของ Apple ลดลงประมาณ 27% เหลือ $7.8 พันล้านเหรียญ

apple - ยอดขาย iPhone ลดลงแต่ดีกว่าที่คาด

 

เมื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปรากฎว่ายอดจำหน่าย iPhone ลดเหลือ 40.4 จากที่เคยขายได้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  47.5 ล้านเครื่อง, iPad ขายได้ 9.95 ล้านเครื่อง ลดลงประมาณ 9%, Mac ขายได้ 4.3 ล้านเครื่องลดลง 11.3%

 

อย่างไรก็ตาม Services Business ของ Apple ซึ่งรวมรายได้จาก App Store, Apple Pay, iCloud และบริการอื่นๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น $6 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 18.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และกลายเป็นแหล่งรายได้อันดับสองของ Apple รองจาก iPhone

 

ถึงผลประกอบการส่วนใหญ่จะลดลง แต่การลดลงไม่มากเท่ากับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นประมาณ 7%

 

ที่มา: CNet และ BBC