ยอดจำหน่าย Tablet ทั่วโลก อันดับหนึ่งยังเป็น iPad

IDC รายงานผลสำรวจ ในไตรมาสแรก ปี 2017 ยอดจำหน่าย Tablet ทั่วโลก อันดับหนึ่งยังเป็น iPad อันดับสอง Samsung และอันดับสาม Huawei

 

 

IDA บริษัทสำรวจและวิจัยข้อมูลชื่อดัง เปิดเผยผลสำรวจยอดจำหน่าย Tablet ทั่วโลกประจำไตรมาสแรก ปี 2017  พบว่ายอดจำหน่าย Tablet โดยรวมอยู่ที่ 36.2 ล้านเครื่อง ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 8.5% และเป็นการลดลง 10 ไตรมาสต่อเนื่องกัน ซึ่ง IDC วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะผู้ใช้นิยม Smartphone มากกว่า และเป็นเพราะขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและรูปทรง

 

ยอดจำหน่าย Tablet ทั่วโลก อันดับหนึ่งยังเป็น iPad

 

iPad ยังเป็นเจ้าตลาด Tablet  มี Market Share ประมาณ 24.6% จากยอดขาย 8.9 ล้านเครื่อง แต่ก็เป็น Tablet ที่ยอดจำหน่ายลดลงมากที่สุด ถึง 1.4 ล้านเครื่องหรือประมาณ 13% (ยอดขายไตรมาสเดียวกันปี 2016 อยู่ที่ 10.3 ล้านเครื่อง)  อันดับสองคือ Samsung ขายได้ประมาณ 6 ล้านเครื่อง มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 16.5% ลดลงประมาณ 1.1% อันดับสามเป็นหน้าใหม่คือ Huawei  ขายได้ประมาณ 2.7 ล้านเครื่อง ครองส่วนแบ่งประมาณ 7.4% เพิ่มขึ้นประมาณ 31.7%  อันดับสี่คือ Amazon  ยอดขายประมาณ 2.2 ล้านเครื่อง มี Market Share 6% ลดลง 1.8%  และอันดับ 5 คือ Lenovo  ขายได้ 2.1 ล้านเครื่อง Market Share อยู่ที่ 5.7% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 3.8%

 

ที่มา: IDC