ยุติบริการ BlackBerry World App Store ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2019

BlackBerry แจ้งอย่างเป็นทางการ ยุติบริการ BlackBerry World App Store ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2019 เตรียมเปิดให้ผู้ใช้ BB10 เปลี่ยนเป็น BlackBerry KeyOne หรือ Motion ในราคาพิเศษ

 

 

BlackBerry แจ้งว่าจะยุติ บริการ BlackBerry Travel ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2018 จากนั้นจะยุติ บริการ Playbook Video Calling  ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 และยุติ บริการ  BlackBerry World App store ในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019  หลังจากนั้นผู้ใช้ Smartphone BlackBerry ทีใช้ BBOS จะไม่สามารถ Download App ได้อีกต่อไป

 

ยุติบริการ BlackBerry World App Store ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2019

 

ในส่วนของผู้ใช้ BlackBerry KeyOne และ Motion จะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากใช้ Android OS  สามารถ Download App จาก Google Play Store

BlackBerry แจ้งว่าจะ Support การใช้งาน BlackBerry BB10  ต่อไปอย่างน้อย 2 ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมโครงการ ‘Trade-up Program’ เพื่อให้ผู้ใช้ BlackBerry BB10 สามารถเปลี่ยนเป็น Smartphone Android  BlackBerry KeyOne หรือ BlackBerry Motion ด้วยเงื่อนไขและราคาพิเศษ

 

ที่มา: Engadget และ BlackBerry