ลดอันดับ Video Clickbait ใน Facebook News Feed

Facebook แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ Video Clickbait ด้วยการ ลดอันดับ Video Clickbait ใน Facebook News Feed ลดโอกาสที่ผู้ใช้ Facebook จะถูกหลอกให้ Click

 

 

Video Clickbait ที่แพร่หลายอยู่ใน Facebook มี 2 รูปแบบ คือเป็นรูปภาพที่มีปุ่มให้ Click เพื่อเล่น Video แต่เมื่อ Click กลับเป็นการ Link ไปยังเว็บไซต์ไร้คุณภาพ และอีกแบบหนึ่งเป็น Video  Clickbait ที่เมือ Click จะเจอะภาพนิ่งเพียงภาพเดียวใน Video ไร้คุณภาพนั้น

 

ลดอันดับ Video Clickbait ใน Facebook News Feed

 

Facebook แจ้งว่า เริ่มลดอันดับ Video Clickbait ทั้ง 2 ลักษณะ ใน Facebook News Feed เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Facebook ต้องเจอกับการ Spam ด้วย Video ไร้คุณภาพ ซึ่งจะเริ่มเห็นผลภายในสัปดาห์หน้า

 

ที่มา: Facebook Newsroom