วิธีตั้งค่า Startup Page และ Homepage ใน Google Chrome

สิ่งที่พวกเราที่ใช้ Google Chrome จะเห็นเป็นประจำทุกครั้งเมื่อเปิด Google Chrome ก็คือ New Tab Page ที่จะแสดง Chrome Apps  และ Website ที่เราใช้บ่อยๆในรูปแบบ Speed Dial แต่มี วิธีตั้งค่า Startup Page และ Homepage ใน Google Chrome ให้แสดง Webpage ที่เราต้องการได้ง่ายๆ ครับ

วิธีตั้งค่า Startup Page และ Homepage ใน Google Chrome มีดังนี้

การตั้งค่า Startup Page  สำหรับ Google Chrome

  • เปิด Google Chrome Browser
  • เลือก Settings และ Open a specific page or set of pages และ click ที่ set pages
  • พิมพ์ URL ของ Webpage ที่เราต้องการใช้ Startup Page กี่ URL ก็ได้

วิธีตั้งค่า Startup Page และ Homepage ใน Google Chrome start up

 

การตั้งค่า Homepage สำหรับ Google Chrome

  • เปิด Browser Google Chrome
  • เลือก settings และทำเครื่องหมาย ✓ ที Show Home Button ใน section  ‘Appearance’ และ Click ที่ ‘Change’
  • เลือก Open this page แล้วพิมพ์ URL ของ Webpage ที่เราต้องการใช้เป็น Homepage ใน Google Chrome

home

 

คิดว่า วิธีตั้งค่า Startup Page และ Homepage ใน Google Chrome คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราที่เพิ่งเริ่มใช้หรือคิดจะติดตั้ง  Google Chrome นะครับ