วิธีเปิด Hibernate Mode ใน Windows 10

 

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 10 ส่วนใหญ่ จะแสดงเฉพาะ ‘Shut Down’,  ‘Restart’ และ ‘Sleep’ Options ไว้เท่านั้น ความจริงแล้ว Hibernate Mode ยังมีอยู่ใน Windows 10  ติดตาม วิธีเปิด Hibernate Mode ใน Windows 10 ครับ

 

 

Sleep Mode ใน Windows 10 คือ  Mode ประหยัดพลังงาน (low-power state) ที่คอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานแบบใช้พลังงานปกติได้อย่างรวดเร็ว  โดยงานและการตั้งค่าก่อนเข้าสู่ Sleep Mode จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ (RAM)  ปกติจะใช้ Sleep Mode ในกรณีหยุดใช้เครื่องในระยะเวลาสั้นๆ  .ในขณะที่ Hibernate Mode เป็น Mode ประหยัดพลังงานสูงสุด ที่คอมพิวเตอร์จะ Save งานและการตั้งค่าก่อนเข้าสู่ Hibernate Mode ไว้ชั่วคราวในฮาร์ดดิสก์แล้วปิดคอมพิวเตอร์  เหมาะสำหรับผู้ใช้เครื่องที่จะหยุดใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานที่สามารถ save งานและการตั้งค่าไว้เพื่อสามารถกลับมาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ในผู้ใช้ Windows 10 ส่วนใหญ่ ‘Hibernate Mode’ เป็น Option ที่ถูกปิดไว้ วิธีเปิด Hibernate Mode ใน Windows 10 ไม่ยากครับแค่เปลี่ยนค่าใน Control Panel เท่านั้น

 

วิธีเปิด Hibernate Mode ใน Windows 10

 

1. Click ขวาที่ปุม Start และเลือก Control Panel

Hibernate Mode วิธีเปิด Hibernate Mode ใน Windows 10

 

2.  จาก Control Panel เลือก Power Options แล้ว Click ที่ Choose what the power buttons do

power options

 

3.  Click  ที่ Change settings that are currently unavailable  และกาเครื่องหมาย ✔ ที่ Hibernate ใน ‘Shutdown Settings’ Section แล้ว Click ที่ปุ่ม Save

shut down settings

4.  เมื่อต้องการใช้ Hibernate Mode ก็ Click ที่ปุ่ม Power และเลือก Hibernate ครับ

shut down