วิธีเพิ่ม Website Thumbnails ใน Firefox New Tab Page

 

Firefox กำหยดค่า Default จำนวน Website Thumbnails ในหน้า New Tab Page ไว้ที่ 15 Thumbnails (5 คอลัมน์ 3 แถว) เรามี  วิธีเพิ่ม Website Thumbnails ใน Firefox New Tab Page โดยไม่ต้องพึ่ง Extension ครับ

 

 

Browser ส่วนใหญ่จะแสดง Website ที่เราใช้บ่อย ในหน้า New Tab Page โดยแสดงเป็น Thumbnails เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ URL Address  โดย Browser Firefox มีการกำหนดค่า Default จำนวน Website Thumbnails ในหน้า New Tab Page ไว้ที่ 15 Thumbnails หรือ 5 คอลัมน์ 3 แถว

 

ผู้ใช้ Firefox ส่วนใหญ่จะใช้การติดตั้ง Extension เช่น New Tab Tools เพื่อช่วยในการปรับแต่งเพิ่มหรือลดจำนวน Website Thumbnails แต่เราสามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Website Thumbnails ใน Firefox New Tab Page ด้วยการเปลี่ยนค่าด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดตั้ง  Extension สำหรับ Firefox เพื่อไม่ให้ Browser มี Extension มากเกินไปจนทำให้ช้าลง

 

วิธีเพิ่ม Website Thumbnails ใน Firefox New Tab Page

วิธีเพิ่ม Website Thumbnails ใน Firefox New Tab Page

 

  • พิมพ์ about:config ใน URL Address Bar และ Click Enter
  • Click ที่ I’ll be careful, I promise!
  • พิมพ์ Newtab ในช่อง Search
  • Double Click ที่ browser.newtabpage.columns และเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ในการแสดง Thumnails จากค่า Default 5 เป็นจำนวนที่ต้องการ และ Click ที่ OK
  • Double  Click ที่ browser.newtabpage.rows  เปลี่ยนจำนวนแถวในการแดสง Thumbnails เป็นจำนวนที่ต้องการ และ Click ที่ OK
  • เปิดหน้า New Tab Page และ Zomm In, Zoom Out ด้วยการกดปุ่ม Ctrl+, Ctrl- เพื่อปรับแต่งการแสดงจำนวน Website Thumbnails