สรุปเรื่องที่น่าสนใจในงาน Google I/O 2017

เมื่อวานนี้ในงาน Google I/O ประจำปี 2017  Google เปิดเผยความสำเร็จและแนวทางที่ Google จะพัฒนาในปี 2017 ติดตาม สรุปเรื่องที่น่าสนใจในงาน Google I/O 2017 ครับ

 

 

 

สรุปเรื่องที่น่าสนใจในงาน Google I/O 2017

 

1 จำนวนผู้ใช้ Android 2  พันล้านคน  Google เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้ Smartphone และ Tablet รันด้วย Android OS 2 พันล้านคน และจำนวนผู้ใช้ Google Drive เป็นประจำทุกเดือนเพิ่มเป็น 800 ล้านคน ในขณะที่ผู้ใช้ Google Photos เป็นประจำทุกเดือน 500 ล้านคน ในแต่ละวันมีการ Upload ภาพไป Google Photos 1.2 พันล้านภาพ

2 ความสำเร็จของ Google AI  ในงาน Google I/O เมื่อวานนี้ Google ให้ความสำคัญกับ Google Artificial Intelligence มากที่สุด และเตรียมใช้ความสามารถของ Google AI  กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Google เมื่อวานนี้ Google เปิดตัว Google Lens ซึ่งจะใช้ใน Google Assistant และ Google Photos  ระบบ AI ใน Google Lens เข้าใจภาพมากขึ้น เมื่อใช้กล้องจับที่ภาพสามารถบอกรายละเอียดได้ทันทีว่าเป็นภาพอะไร พร้อมข้อมูลอื่นๆ เช่นเมื่อจับภาพดอกไม้ก็สามารถบอกชนิดของดอกไม้, ถ้าเป็นร้านอาหารก็สามารถให้ข้อมูลของร้านอาหารนั้น เป็นต้น

3 เปิดตัว Google.ai  แหล่งความรู้เกี่ยวกับระบบ Google Artificial Intelligence เพื่อแชร์งานวิจัยและเครื่องมือระหว่าง AI Community

4 ความก้าวหน้าของ Tensor Processing Units Google เปิดเผยว่า  Tensor Processing Units (TPUs) ระบบซึ่ง Google พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงาน Machine Learning ได้รับการพัฒนาจนมีความเร็วระดับ 180 teraflops

5 เพิ่มความสามารถให้ Google Assistant  Google เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้ Google Assistant จากอุปกรณ์ Android มากกว่า 100 ล้านคน และ Google ได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆเช่นเพิ่มวิธีสื่่อสารกับ Google Assistant ด้วยการพิมพ์ข้อความจากเดิมเป็นการสื่อสารด้วยเสียงเท่านั้น (ก่อนหน้านี้ มีเฉพาะผู้ใช้ Google Allo เท่านั้นที่สามารถใช้วิธีพิมพ์ข้อความสื่อสารกับระบบ Google Assistant ใน App)

6 Google Assistant บน iOS Google เปิดตัว Google Assistant สำหรับ iPhone ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากบนอุปกรณ์ Android (แต่ไม่สามารถตั้งค่าให้เป็น Default Voice Assistant แทน Siri ของ Apple)

7 เพิ่มฟีเจอร์ Suggested Sharing ให้ Google Photos  ระบบ Facial Recognition ใน Google Photos จะแนะนำให้ Share ภาพไปยังบุคคลซึ่งอยู่ในภาพโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ Photo Books คัดเลือกภาพคุณภาพดีเพื่อจัดทำเป็น Photo Books โดยจะเริ่มบริการนี้ที่สหรัฐอเมริกาเป็นลำดับแรก

8  YouTube แบบ 360 องศาบนจอ TV 

9  เปิดตัว Android O Developer Preview 2 (Android O Beta) พร้อมฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆ

10  เปิดตัว Android Go  ระบบปฏิบัติการ Android สำหรับอุปกรณ์ Android สเปคต่ำ, ความสามารถจำกัดในเชื่อมต่อ Internet เช่น RAM ไม่ถึง 1 GB มีกำหนดเปิดตัวปีหน้าพร้อมกับการพัฒนา App ของ Google เพื่อใช้กับ Android Go รวมถึงปรับปรุง Google Play Store เพื่อแนะนำแอพซึ่งเหมาะกับ Android Go

11 เปิดตัว Google for Jobs บริการจัดหางานอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรก

 

สรุปเรื่องที่น่าสนใจในงาน Google I/O 2017

 

ที่มา: Techcrunch