หยุดการ Update และเพิ่มฟีเจอร์ให้ Google Nik Collection

Google แจ้งว่าจะ หยุดการ Update และเพิ่มฟีเจอร์ให้ Google Nik Collection – Photo Editing App สำหรับ Desktop PC ทั้ง Windows และ Mac แต่ยังเปิดให้ Download ฟรีต่อไป

 

 

Google Nik Collection เป็น Free Photo Editing App สำหรับ Desktop PC ทั้ง Windows และ Mac ที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม Google แจ้งว่าจะ หยุดการ Update และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้ Google Nik Collection ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

 

หยุดการ Update และเพิ่มฟีเจอร์ให้ Google Nik Collection

 

Google ซื้อกิจการ Nik Collection แอปแก้ไขและตกแต่งภาพยอดนิยม เมื่อปี ค.ศ. 2012 และให้ความสนใจในการพัฒนา Snapseed หนึ่งในฟีเจอร์แก้ไขตกแต่งภาพแบบ Online และเปลี่ยนเป็น Free Apps สำหรับผู้ใช้ Android และ iOS ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ใช้จำนวนมาก

ในขณะที่ Google Nik Collection สำหรับแก้ไขตกแต่งภาพด้วย Desktop PC ถูกเปลี่ยนจาก App ราคา $149 เหรียญเป็น Free App ในปี ค.ศ. 2016 โดย Google ให้เหตุผลว่าเพื่อมุ่งพัฒนา Photo Editing Apps สำหรับอุปกรณ์ Mobile ของตน เช่น Google Photos และ Snapseed

ล่าสุด Google แจ้งอย่างเป็นบนทางการบนหน้าเว็บไซต์ Google Nik Collection ว่าจะ หยุดการ Update และเพิ่มฟีเจอร์ให้ Google Nik Collection  อย่างไรก็ตามยังเปิดให้ผู้สนใจ Download ได้ฟรีตามเดิม โดย Google Nik Collection รองรับการทำงานบน Mac OS X 10.7 ถึง 10.10 และลน Windows Vista, 7, 8

พวกเราที่สนใจฟรี Photo Editing ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันสามารถ Download Google Nik Collection ได้ที่ Google Nik Collection และควรรีบด้วยครับเพราะไม่ทราบว่าหลังจากหยุด Update แล้วจะมีการยกเลิก App ตามมาหรือไม่

 

ที่มา: Cnet