ห้ามรถ Tesla หารายได้เมื่อใช้ Self Driving Mode

หลังประกาศว่ารถ Tesla จะติดตั้ง Hardware รองรับระบบ Self Driving มาจากโรงงานเพื่อเข้าสู่ยุค Fully Autonomous ล่าสุด Tesla แจ้งว่า ห้ามรถ Tesla หารายได้เมื่อใช้ Self Driving Mode นอกจากบริการ Ride-sharing ของ Tesla เองที่อาจเปิดในอนาคต

ห้ามรถ Tesla หารายได้เมื่อใช้ Self Driving Mode

Tesla คือผู้ผลิตรถยนต์ค่ายแรกที่ประกาศความพร้อมเต็มที่สำหรับยุคการขับรถแบบ Fully Autonomous โดยจะติดตั้ง Hardware เพื่อรองรับการขับในโหมด Self Driving มาจากโรงงาน นอกจากนี้ Tesla ยังแจ้งระเบียบปฏิบัติในหน้า Website Tesla ว่า ระหว่างอยู่ใน Mode ขับขี่อัตโนมัติ เจ้าของสามารถใช้รถ Tesla เพื่อ Car Sharing กับเพื่อน, คนในครอบครัวหรือญาติๆ ได้ตามปกติ แต่ ห้ามรถ Tesla หารายได้เมื่อใช้ Self Driving Mode จากผู้ให้บริการ Ride Sharing ทุกรายไม่ว่าจะเป็น Uber, Lyft, ฯลฯ  นอกจากจะเป็นการหารายได้จาก Tesla Network ซึ่ง Tesla จะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดในปีหน้า

 

อย่างไรก็ตาม Engadget อ้างอิงข้อมูลจาก Ars Technica ว่า เจ้าของรถสามารถใช้รถ Tesla ของตนเพื่อ หารายได้จากบริการ Ride Sharing ตามปกติ ถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดขับขี่อัตโนมัติ  โดย Tesla ไม่เปิดเผยว่ามีวิธีตรวจสอบอย่างไร แต่คาดจะอาศัยข้อมูลการขับรถซึ่ง Tesla เก็บจากรถ Tesla ทุกคัน

 

ที่มา: Engadget