อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนธันวาคม 2017

Google รายงาน อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนธันวาคม 2017  Android Marshmallow, Android Lollipop และ Android Nougat มีจำนวนผู้ใช้ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน

 

 

ผลสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2017ซึ่ง Google ใช้ข้อมูล Smartphone ของผู้ใช้บริการ Google Play Store ระหว่าง วันที่ 4 ธันวาคม ถึง 11 ธันวาคม โดยไม่นับรวมเวอร์ชั่นที่มีจำนวนผู้ใช้น้อยกว่า 0.1%, ไม่รวมผู้ใช้ Android ที่ไม่สามารถใช้ Google Play Store (เวอร์ชั่นเก่ากว่า Android 2.2) และไม่รวมผู้ใช้  Android ที่ไม่ได้ติดตั้ง Google Play Store ในเครื่อง เช่น ผู้ใช้ Smartphone Android ในประเทศจีน, ผู้ใช้ Smartphone Amazon Fire เป็นต้น

 

อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนธันวาคม 2017

 

การสำรวจครั้งนี้พบว่า Android Marshmallow (6.0) มีอัตราส่วนผู้ใช้มากที่สุด 29.7%, อันดับสองคือ Android Lollipop (5.0 และ 5.1) อัตราส่วนผู้ใช้งาน 27.3% และอันดับสามคือ Android Nougat (7.0 และ 7.1) มีผู้ใช้ประมาณ 23.3% ในขณะที่ Android Oreo (8.0) มีผู้ใช้เพียง 0.5%

 

 

ผลสำรวจขนาดหน้าจอที่ได้รับความนิยมในผู้ใช้ Smartphone Android พบว่า Smaartphone ขนาดหน้าจอธรรมดา (Normal) มีผู้ใช้ประมาณ 90.1%, ขนาดใหญ่ (Large) มีผู้ใช้ 6.2% และขนาดใหญ่พิเศษ (Xlarge) 3.0% และหน้าจอขนาดเล็ก (Small) มีผู้ใช้ประมาณ 0.7%

 

 

ที่มา: Android Developers