อัตราส่วนผู้ใช้ Android OS เดือนพฤษภาคม 2018

Google รายงาน อัตราส่วนผู้ใช้ Android OS เดือนพฤษภาคม 2018 จำนวนผู้ใช้ Android Oreo เพิ่มเป็น 5.7% Android OS ที่มีผู้ใช้มากที่สุดคือ Android Nougat จำนวน 31.1%

อัตราส่วนผู้ใช้ Android OS ทุกเวอร์ชั่น ในเดือนพฤษภาคม 2018 มีดังนี้

  1. Android Nougat 31.1%
  2. Android Marshmallow 25.5%
  3. Android Lollipop 22.4%
  4. Android KitKat 10.3%
  5. Android Oreo 5.7%
  6. Android Jellybean 4.3%
  7. Android Ice Cream Sandwich 0.4%
  8. Android Gingerbread 0.3%

 

อัตราส่วนผู้ใช้ Android OS เดือนพฤษภาคม 2018

จำนวนผู้ใช้ Android OS แต่ละเวอร์ชั่น ไม่เปลี่ยนแปลกมากนัก มีเพียง Android Oreo ที่มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมากกว่า 1% (1.1%) ในขณะที่  Android Nougat เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วน Android Marshmallow และ Android Lollipop ผู้ใช้ลดลงพอๆ กันประมาณ 0.5%

วิธีการสำรวจของ Google ทำโดยการรวบรวม ข้อมูลผู้ใช้ Smartphone Android ซี่งใช้บริการ Google Play Store รวม 7 วันก่อนจะออกรายงาน โดยไม่นับ เวอร์ชั่นที่มีจำนวนผู้ใช้น้อยกว่า 0.1%, ไม่รวมผู้ใช้ Android ที่ไม่สามารถใช้ Google Play Store (เวอร์ชั่นเก่ากว่า Android 2.2) และไม่รวมผู้ใช้  Android ที่ไม่ได้ติดตั้ง Google Play Store ในเครื่อง เช่น ผู้ใช้ Smartphone Android ในประเทศจีน, ผู้ใช้ Smartphone Amazon Fire เป็นต้น

 

ที่มา:  Android Developers