อุปกรณ์ Android ที่ผ่านการ Root ไม่สามารถติดตั้ง App Netflix

Netflix ยืนยันแล้วว่า อุปกรณ์ Android ที่ผ่านการ Root ไม่สามารถติดตั้ง App Netflix  จาก Google Playstore อีกต่อไป

 

 

หลังจากที่ผู้ใช้ Android Smartphone และ Tablet ที่ผ่านการ Root บางส่วน เริ่มไม่สามารถติดตั้ง App Netflix จาก Google Playstore  ตั้งแต่เมื่อวานนี้  ล่าสุด Android Police สอบถามไปยัง Netflix และได้รับการยืนยันว่า อุปกรณ์ Android ที่ผ่านการ Root ไม่สามารถติดตั้ง App Netflix จาก Google Playstore อีกต่อไป

 

อุปกรณ์ Android ที่ผ่านการ Root ไม่สามารถติดตั้ง App Netflix

 

โดย Netflix แจ้งว่า App Netflix สำหรับ Android เวอร์ชั่น 5.0 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Google  Widevine DRM ทำให้อุปกรณ์ Android ที่ผ่านการดัดแปลง (Root) ไม่สามารถใช้และติดตั้ง App Netflix

อย่างไรก็ตาม Android Police พบว่าเครื่องที่ผ่านการ Root และมี App ในเครื่องอยู่แล้วยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ (อย่างน้อย ณ เวลานี้)

 

ข้อความที่ Netflix แจ้งกับ Android Police

With our latest 5.0 release, we now fully rely on the Widevine DRM provided by Google; therefore, many devices that are not Google-certified or have been altered will no longer work with our latest app and those users will no longer see the Netflix app in the Play Store.

 

ที่มา:  Android Police