เปลี่ยนของเสียมนุษย์อวกาศเป็นพลาสติก และกรด Omega 3

นักวิทยาศาตร์พบวิธี เปลี่ยนของเสียมนุษย์อวกาศเป็นพลาสติก และกรด Omega 3 สารอาหารสำคัญสำหรับมนุษย์  แก้ปัญหาของเสียซึ่งเกิดระหว่างการเดินทางในอวกาศระยะเวลานานๆ

 

 

ทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Clemson University ในสหรัฐอเมริกา พบวิธี เปลี่ยนของเสียมนุษย์อวกาศเป็นพลาสติก และกรด Omega 3 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับมนุษย์ และนำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ต่อ National Meeting and Exposition of the American Chemical Society เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้

 

เปลี่ยนของเสียมนุษย์อวกาศเป็นพลาสติก และกรด Omega 3

 

การเดินทางสู่อวกาศแต่ละครั้งสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลและต้องการความปลอดภัยระดับสูงสุด ทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นบนยานถูกกำหนดให้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการคำนวณน้ำหนักให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดรวมถึงของเสียจากมนุษย์อวกาศไม่ว่าจะเป็นเหงื่อ, ลมหายใจ และแม้กระทั่วปัสสาวะหรืออุจจาระ

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Clemson University พบว่าการเติบโตของยีสต์สายพันธ์  Y. lipolytica จำเป็นต้องพึ่ง ธาตุ Nitrogen และ Carbon และที่สำคัญคือผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากการเติบโตของยีสต์คือ กรดไขมัน Omega 3 ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับมนุษย์ และ Monomer ซึ่งสามารถพัฒนาต่อให้เป็น Polyester Polymers หรือพลาสติก นั่นเอง

Mark Blenner หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ เปิดเผยว่าการค้นพบนี้ สามารถดัดแปลงเพื่อใช้บนยานอวกาศซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจและไนไตรเจนจากปัสสาวะมนุษย์อวกาศ ช่วยให้ยีสต์ Y. lipolytica สร้างกรดไขมัน Omega 3 เพื่อใช้เป็นสารอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ ในขณะที่ Polyester Polymers สามารถใช้สร้างอุปกรณ์พลาสติกตามที่มนุษย์อวกาศต้องการด้วย 3D Printers ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์พลาสติกที่ยานอวกาศต้องนำขึ้นไปด้วยล่วงหน้า

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัย Clemson University กำลังพัฒนาวิธีซึ่งจะทำให้ยีสต์ Y. lipolytica สร้าง กรดไขมัน Omega 3 และ  Monomer ในปริมาณที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ และกำลังวิจัยว่าวิธีนี้เหมาะที่จะใช้ในการกำจัดของเสียมนุษย์บนโลกหรือไม่

 

 

ที่มา: Engadget

ขอบคุณภาพ และ Clip จาก YouTube และ Reactions