เปิดตัวระบบชำระเงิน Huawei Wallet บน Google Play Store

Huawei เปิดตัวระบบชำระเงิน Huawei Wallet บน Google Play Store แล้ว ก่อนหน้านี้ Hauwei Wallet เป็นบริการเฉพาะในประเทศจีนตั้งแต่ ค.ศ. 2014

 

 

เป็นเรื่องปกติ ที่ผู้ผลิต Smartphone ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก จะมีระบบชำระเงินของตนเอง เช่น Apple Pay,  Samsung Pay, LG Pay ฯลฯ Huawei เริ่ม ระบบชำระเงิน Hauwei Wallet ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 แต่เป็นบริการเฉพาะลูกค้าในประเทศจีน ไม่ได้ Upload App ขึ้น Google Play Store ซี่งไม่ได้เปิดบริการในประเทศจีน

 

เปิดตัวระบบชำระเงิน Huawei Wallet บน Google Play Store

 

ล่าสุด Huawei ได้ Upload แอพ Huawei Wallet บน Google Play Store แล้ว จุดประสงค์เพื่อให้บริการระบบชำระเงินสำหรับ ผู้ใช้ Smartphone  Huawei ที่ไม่ได้อาศัยในประเทศจีนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ซึ่งมีผู้ใช้ Smartphone Huawei จำนวนมาก

 

ที่มา: Android Police