เปิดตัว Instagram Stories on the Web

Instagram เปิดตัว Instagram Stories on the Web ผู้ใช้ Instagram บน Desktop PC และอุปกรณ์ Mobile สามารถชม Instagram Stories จาก Web Browser แล้ว

 

 

Instagram –  Photo Sharing Social Network ยอดนิยม  พัฒนาและเติบโตจาก Mobile App และรองรับวิธีใช้งานผ่าน Website เพียงบางอย่าง เช่นไม่สามารถ Upload ภาพ, ไม่สามารถชม Instagram Stories เป็นต้น

 

เปิดตัว Instagram Stories on the Web

 

ล่าสุด Instagram เปิดตัว Instagram Stories on the Web เพื่อให้ผู้ใช้ Instagram จาก Website ไม่ว่าจะเป็นการเปิดด้วย Browser บนอุปกรณ์ Mobile หรือ บน Desktop PC  สามารถชม Instagram Stories ได้เช่นเดียวกับการติดตามผ่าน Instagram App และ ในระยะต่อไป (ประมาณ 1 – 2 เดือน) ผู้ใช้ Instagram จาก Website  จะสามารถ Post Instagram Stories ได้ด้วย

Instagram แจ้งว่า Instagram Stories on Website เริ่มทยอย Update ตั้งแต่วันนี้ ผู้ใช้ Instagram จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ทุกคน ภาย 1 -2 สัปดาห์

 

ที่มา:  Instagram Press