เปิดตัว Solar Powered Scooter Battery Charging Station ที่ไต้หวัน

Gogoro ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์พลังไฟฟ้าที่ไต้หวัน เปิดตัว Solar Powered Scooter Battery Charging Station – สถานี Charge Battery พลังแสงอาทิตย์สำหรับรถจักรยานยนต์พลังไฟฟ้า

 

 

Gogoro ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ไต้หวัน เปิดตัว Battery Charging Station พลังแสงอาทิตย์ ที่ Bali district of New Taipei City, กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน

 

เปิดตัว Solar Powered Scooter Battery Charging Station

 

จุด Charge Battery  แห่งนี้ สามารถผลิตพลังไฟฟ้าจาก Solar Cell ได้วันละ  6.21 kWh เพียงพอต่อการ Charge Battery ให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Gogoro วันละ 10 คัน ถ้ามีจักรยานยนต์พลังไฟฟ้าใช้บริการมากกว่านี้จะเป็นการ Charge ด้วยวิธีปกติ โดย  มีแผนจะเพิ่มจำนวน Solar Cell เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ

ปัจจุบัน Gogoro อยู่ระหว่างการเพิ่ม Battery Charging Station 350 แห่งในไต้หวัน ให้ครบ 500 แห่งในปลายนี้ และมีแผนจะปรับให้เป็น Solar Powered Scooter Battery Charging Station ทั้งหมดในระยะต่อไป จุดประสงค์ก็เพื่อให้ Gogoro เป็นรถจักรยานยนต์พลังไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ  ที่แม้แต่การ Charge Battery ก็ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และ Gogoro มีโครงการเปิดสถานี Charge Battery ที่ใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของ Battery Charging

สำหรับบ้านเรา มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์พลังไฟฟ้าไม่มากนัก แต่ที่ประเทศจีนและไต้หวัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างได้รับความนิยม

 

ที่มา: Engadget

Image Credits: Gogoro Facebook Page