แจ้งเลิก Google Drive App เวอร์ชั่นเก่าๆ ทั้ง Android และ iOS

Google แจ้งเลิก Google Drive App เวอร์ชั่นเก่าๆ ทั้ง Android และ iOS  รวมถึง Google Docs, Sheets, และ Slides เวอร์ชั่นเก่า มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน  2017

แจ้งเลิก Google Drive App เวอร์ชั่นเก่าๆ ทั้ง Android และ iOS

เวอร์ชั่นที่ถูกยกเลิกของ Google Drive,Docs, Sheets, และ Slides เป็นเวอร์ชั่นรุ่นเก่ามากๆ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้น้อยมากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้ Android Smartphone หรือ iPhone  เครื่องเก่ามากซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งคงได้เวลาตัดสินใจในการเปลี่ยนเครื่องหรือหันไปใช้จาก Website หรือ PC แทน

 

 

รายละเอียด Google Drive,Docs, Sheets, และ Slides สำหรับ Android และ iOS เวอร์ชั่นที่ถูกยกเลิก มีดังนี้

  • Google Drive for Android (prior to version 2.4.311)
  • Google Docs for Android (prior to version 1.6.292)
  • Google Sheets for Android (prior to version 1.6.292)
  • Google Slides for Android (prior to version 1.6.292)
  • Google Drive for iOS (prior to version 4.16)
  • Google Docs for iOS (prior to version 1.2016.12204)
  • Google Sheets for iOS (prior to version 1.2016.12208)
  • Google Slides for iOS (prior to version 1.2016.12203)+

 

Google แจ้งว่า นับ่ตั้งแต่วันนี้ผู้ที่ใช้ Google Drive,Docs, Sheets, และ Slides สำหรับ Android และ iOS  เวอร์ชั่นเหล่านี้จะเริ่มได้รับคำเตือนให้ Update เป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าเมื่อเปิด App และตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2017 ผู้ใช้บางรายอาจได้รับการ Update โดยอัตโนมัติ และเมื่อถึงวันที่ 3 เมษายน 2017  App เหล่านี้ จะไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับผู้ใช้ Google Drive,Docs, Sheets, และ Slides ผ่านหน้า Website หรือจาก PC จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 

ที่มา:  G Suite Update