เสร็จแล้ว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดย Tesla

ไม่ถึง 100 วันก็เสร็จแล้ว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดย Tesla ขนาด 100 Megawatt  ติดตั้งที่รัฐ South Australia ในประเทศออสเตรเลีย

 

 

Testla ติดตั้ง แบตเตอรี่ Lithium-ion  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่ถึง 100 วัน และมีกำหนดเปิดใช้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

 

เสร็จแล้ว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดย Tesla

 

แบตเตอรี่ที่ Tesla สร้าง เป็น Lithium Ion Battery  ขนาด 100 Megawatt สามารถเก็บพลังงานที่เพียงพอให้ชาวออสเตรเลีย 30,000 ครัวเรือนใช้นาน 1 ชั่วโมง แบนเตอรี่นี้เชื่อมต่อกับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังลมในรัฐ South Australia ซึ่งสร้างโดยบริษัทสร้างโรงไฟฟ้าพลังลม Neoen จากประเทศฝรั่งเศส  จุดประสงค์ก็เพื่อใช้เป็นที่สำรองไฟสำหรับยามฉุกเฉิน แก้ปัญหาไฟดับไฟตกเนื่องจากใช้ไฟเกินกำลังการผลิต

ที่มาของการสร้างแบเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐ South Australia มีปัญหาไฟดับไฟตกเป็นประจำ ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2017  เนื่องจากการใช้ไฟมากเกินกำลังการผลิตส่งผลให้ไฟดับไประยะหนึ่งกระทบพลเมืองประมาณ 1.7 ล้านคน มีการคุยถึงปัญหานี้บน Twitter และ Elon Musk ได้เสนอว่าจะสร้างแบตเตอรี่ขนาด 100 Megawatt สำหรับสำรองไฟเพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉิน โดยจะสร้างเสร็จภายใน 100 วัน ถ้าไม่ทันตามกำหนดเวลาจะเป็นการสร้างให้ฟรีไม่เก็บเงิน ซี่งในที่สุด Tesla ก็ทำได้สำเร็จ สร้างเสร็จก่อน 1 ธันวาคม 2017 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด  100 วัน

แบตเตอรี่นี้ จะช่วยให้ หน่วยงานของ South Australia สามารถบริหารจัดการกระแสไฟ ไม่ให้มีปัญหาไฟตกไฟดับ เมื่อมีการใช้ไฟจำนวนมาก

Jay Weatherill ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่า แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างโดย Tesla จะช่วยให้ออสเตรเลียเป็นผู้นำในการผลิตพลังงานสะอาด  BBC เปิดเผยว่า Cell แบตเตอรี่ที่ใช้ในการสร้างแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของ Tesla  ผลิตโดย Samsung

 

ที่มา: BBC