แบรนด์ Samsung ไม่กระทบจากกรณี Note 7

ผลสำรวจที่จัดทำโดย Reuters และ Ipsos พบว่า แบรนด์ Samsung ไม่กระทบจากกรณี Note 7 ผู้ใช้ยังคงภักดีต่อแบรนด์ Samsung ไม่ต่างจากก่อนหน้านี้

แบรนด์ Samsung ไม่กระทบจากกรณี Note 7

กรณีสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 7 บางเครื่องมีปัญหาลุกไหม้ และบานปลายจนทำให้ Samsung ประกาศหยุดจำหน่ายและรับคืน Note 7 ทั้งหมด กลายเป็นข่าวระดับโลก ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ Samsung โดยรวม

 

Reuters และ Ipsos ร่วมกันสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา โดยมีค่าความผิดพลาด +/- 2%

การสำรวจครั้งนี้เริ่มเมื่อ 26 ตุลาคม และสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2016 ครอบคลุมผู้ใช้ Smartphone Samsung 2,375 คน และ iPhone 3,158 คน โดยเป็นการสำรวจแบบ Online ที่ใช้แบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ   ผลสำรวจพบว่าผู้ใช้ Samsung ยังคงให้ความภักดีต่อแบรนด์ เท่าๆ กับผู้ใช้ iPhone

จากผลสำรวจ ผู้ใช้ Smartphone Samsung 91% ยังจะซื้อมือถือ Samsung ต่อไป และ 92% สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Smartphone

ในขณะที่ผู้ใช้ Smartphone iPhone 92% ยังจะซื้อ iPhone ต่อไป และ 89% สนใจซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple ที่ไม่ใช่ Smartphone

เมื่อฝุ่นหายตลบ และการแก้ไขปัญหาของ Samsung เริ่มเข้าที่เข้าทาง ก็เป็นเวลาสำรวจผลกระทบที่จะเกิดกับแบรนด์ Samsung ว่าจะหนักเบาขนาดไหน และโดยสรุปก็คือ แบรนด์ Samsung ไม่กระทบจากกรณี Note 7 ถ้าถามความเห็นของชาวอเมริกัน

พวกเราที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Reuters ครับ