ไตรมาส 2 ปี 2017 Alibaba กำไร 2.1พันล้านเหรียญ

ผลประกอบการใน ไตรมาส 2 ปี 2017 Alibaba กำไร 2.1พันล้านเหรียญ จากรายได้ $7.4  พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 96%

 

 

รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี ค.ศ. 2017 ของ Alibaba ธุรกิจ e Commerce ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีรายได้จากธุรกิจทุกประเภทรวมกัน $7.4 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 2.44 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 56% ในขณะที่กำไรสุทธิสูงถึง $2.1 พันล้านเหรียญ  (ประมาณ 6.9 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 96% จากปีก่อน  มีลูกค้าที่ใช้บริการเป็นประจำประมาณ  466 ล้านคน

 

ไตรมาส 2 ปี 2017 Alibaba กำไร 2.1พันล้านเหรียญ

 

รายได้ส่วนใหญ่ของ Alibaba มาจากธุรกิจ e Commerce โดยมีรายได้ $6.4 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 58% แต่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วคือธุรกิจ Cloud Computing ซึ่งสร้างรายได้ให้ Alibaba $359 ล้านเหรียญ เติบโต 96% แต่ยังขาดทุนประมาณ $15 ล้านเหรียญ และมีลูกค้าเกิน 1 ล้านคนเป็นครั้งแรก ในขณะที่ธุรกิจ Digital Media & Entertainment มีรายได้ $602 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 30% ส่วนธุรกิจ AliExpress รายได้เพิ่มขึ้น 136%

Alibaba เปิดเผยว่าการลงทุน ธุรกิจ e Commerce ในประเทศอื่น ก็ประสพความสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถสร้างรายได้ให้ Alibaba ถึง  $389 ล้านเหรียญ

 

ที่มา: Techcrunch