Spy Wild Dog Pup Robot หุ่นยนต์ลูกสุนัขเพื่อติดตามพฤติกรรมสุนัขป่า

เพื่อการจัดทำสารคดีชีวิตและพฤติกรรมสัตว์ป่าซึ่งมนุษย์ไม่มีโอกาสได้เห็นมาก่อน ทีมสารคดี  BBC พัฒนา  Spy Wild Dog Pup Robot หุ่นยนต์ลูกสุนัขเพื่อติดตามพฤติกรรมสุนัขป่า

Facebook แจ้งว่า Facebook ทดสอบ Ad Breaks โฆษณาแทรกระหว่าง Live Stream กับผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ ในสหรัฐอเมริกา หลังจากเริ่ม ทดสอบแทรกโฆษณาใน Video ของ Facebook  ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา