7 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Facebook

Facebook คือ Social Website อันดับหนึ่งที่มีผู้ใช้มากที่สุด คนที่ใช้ Internet ในบ้านเราส่วนใหญ่มีบัญชี Facebook ทั้งนั้น และที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น 7 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Facebook – Social Website ที่อายุ 12 ปีแห่งนี้ครับ

 

 

7 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Facebook

 

1.  28.5% ของประชากรโลกมีบัญชี Facebook   จากสถิติที่รวบรวมโดย New Statesman พบว่าเมื่อสิ้นปี 2015 มีผู้เป็นสมาชิก Facebook ประมาณ 2 ล้านบัญชี  เท่ากับประมาณ 28.5% ของประชากรโลก หรือ 66% ของจำนวนผู้ใช้ Internet ทั่วโลก ในแต่ละวันมีผู้ Log In Facebook ประมาณ 1.04 พันล้านราย และประมาณ 1.59 พันล้านรายในแต่ละเดือน

 

7 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Facebook

 

2.  Facebook เปิดบริการครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2004 โดยให้บริการเฉพาะนักศึกษา และเดือนกันยายน 2006 Facebook ก็เปิดบริการสำหรับผู้ใช้ Internet ทุกคนที่อายุเกิน 13 ปี   เป็นบริการที่เก่ากว่า Gmail ซึ่งเปิดบริการในปี 2004, เก่ากว่า YouTube ที่เปิดตัวในปี 2005, เก่ากว่า Reddit  ที่เปิดตัวเมื่อปี 2005 และนานกว่า Twitter ที่เปิดตัวในปี 2006

 

Facebook1

 

3. เพศหญิงใช้ Facebook มากกว่าเพศชาย   Social Network เป็นของโปรดสำหรับเพศหญิง  จึงไม่่แปลกที่สมาชิก Facebook จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีสมาชิกเพศหญิงประมาณ 58% และเพศชายประมาณ 42%  เมื่อสำรวจจากจำนวนการ Update พบว่าเพศหญิงประมาณ 18% update status ทุกวัน ในขณะที่เพศชายประมาณ 11%  update status ทุกวัน

 

4. ธุรกิจใหญ่ใช้ Facebook มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก   ความเชื่อของคนทั่วไปมักคิดว่าธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมี  Facebook Page  แต่ผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า ธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน มี Facebook Page ของตนเองเพียง 41% ในขณะที่ธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่าหนึ่งร้อยคนมี Facebook Page ของตนเองประมาณ 85% และ 99% ของผู้ทำธุรกิจแฟชั่นในสหรัฐอเมริกามี Facebook Page เป็นช่องทางทำธุรกิจ

 

5. Page ที่มียอด Like สูงสุดเป็นของ Facebook เอง    Facebook Page ที่มียอด Like สูงที่สุดคือ Facebook for Every Phone ซึ่งเป็นของ Facebook เอง มียอด Like ประมาณ 510 ล้านคน

 

6.  ผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ไม่สนใจการตั้งค่า Privacy เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย   ผลสำรวจพบว่าประมาณ 25% ของผู้ใช้ Facebook ไม่ทราบว่า Facebook สามารถ Track สถานที่ของผู้ใช้งาน,  ประมาณ 29% ใช้ Password ที่ไม่รัดกุมเพียงพอ, ประมาณ 39% ไม่ได้ตรวจสอบและทบทวนรายละเอียดก่อน Post บทความและรูป,  ประมาณ 61% ไม่ทราบว่า Third Party Application ใน Facebook ที่เราใช้งานบาง App สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว, Timeline และรายชื่อเพื่อนทั้งหมด

 

7.  จำนวนเพื่อนใน Facebook   ผลสำรวจพบว่าจำนวนเพื่อนใน Facebook เฉลี่ยอยู่ที่ 338 คน โดยประมาณ 50% ของผู้ใช้ Facebook มีเพื่อนไม่ถึง 200 คนและประมาณ 15% มีเพื่อนเกิน 500 คน ในขณะที่ Facebook ยินยอมให้มีเพื่อนสูงสุด 5 พันคน แต่ผลการศึกษาพบว่าจำนวนเพื่อนสูงสุดที่ผู้ใช้ Facebook สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ควรเกิน 150 คน

 

ที่มา: Makeuseof