Alibaba ซื้อหุ้น Sun Art ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในจีน 36 เปอร์เซ็นต์

Alibaba ซื้อหุ้น Sun Art ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในจีน 36 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เงินลงทุน $2.9 พันล้านเหรียญ หรือประมาณเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท

 

 

Alibaba ธุรกิจ eCommerce ขนาดใหญ่ของจีน แจ้งว่า ได้เข้าลงทุนใน Sun Art Retail ธุรกิจ Hypermarket ขนาดใหญ่ของจีน ด้วยการเข้าถือหุ้นประมาณ 36.16% ใช้เงินลงทุนจำนวน HK$2.24 หมื่นล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ $2.9 พันล้านเหรียญ

 

Alibaba ซื้อหุ้น Sun Art ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในจีน 36 เปอร์เซ็นต์

 

การลงทุนครั้งนี้จะทำให้ Alibaba เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 โดยมี Auchan Retail ธุรกิจค้าปลีกของฝรั่งเศสถือหุ้นมากเป็นอันดับหนึ่ง 36.18%  Sun Art Retail เป็นธุรกิจค้าปลีก ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาด Hypermarket ประมาณ 14.6% มีสาขา 446 แห่งใน 224 เมืองของประเทศจีน

นักวิเคราะห์เชื่อว่า การลงทุนครั้งนี้จะส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดย Alibaba จะสามารถขยายตลาด eCommerce มายังธุรกิจอาหารสดซี่งเป็นจุดอ่อนของการขายสินค้า Online ทุกแห่ง และสามารถขยายเครือข่าย Alipay ให้ครอบครับทุกธุรกิจ ในขณะที่ Sun Art Retail จะได้เทคโนโลยีค้าปลีก Online เพื่อขยายธุรกิจของตน

 

ที่มา: Techcrunch