Alloy Nickel Titanium Spring Tire ยางล้อไม่สึกหรอ โดย NASA

Alloy Nickel Titanium Spring Tire ยางล้อไม่สึกหรอ โดย NASA สำหรับใช้ในพื้นที่ทุรกันดาร สามารถคืนสู่สภาพเดิมด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ

 

 

จุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งของ Curiosity ยานสำรวจผิวดาวอังคาร ก็คือยางล้อชำรุดเพราะต้องเจอกับสภาพทุรกันดาร เต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทำให้ NASA เร่งพัฒนายางล้อรุ่นใหม่สำหรับใช้กับยานสำรวจรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

 

Alloy Nickel Titanium Spring Tire ยางล้อไม่สึกหรอ โดย NASAImage Credit: Glenn Research Center

 

Alloy Nickel Titanium Spring Tire ยางล้อไม่สึกหรอ คือยางล้อที่ NASA พัฒนาเพื่อใช้แทน Spring Tire (ยางล้อที่สามารถคืนสู่สภาพรูปทรงเดิมด้วยตนเอง) รุ่นเดิมที่ใช้กับยาน Curiostiy ซึ่งผลิตจาก Aluminum Alloy

 

 

Spring Tire เป็นเทคโนโลยีที่ NASA และ Goodyear ร่วมกันพัฒนาขึ้น ยางล้อประกอบขึ้นจากขดลวดขนาดเล็กๆ ทักทอเป็นตาข่าย มีลักษณะเหมือนสปริงสามารถคืนสู่สภาพรูปทรงเดิมด้วยตนเอง แต่พบว่า Spring Tire ของยาน Curiosity ที่ผลิตจาก Aluminum Alloy เมื่อผ่านการใช้งานหนักเป็นระยะเวลานานจะเกิดการฉีกขาด  ทำให้ทีมวิจัยของ NASA พัฒนา Spring Tire รุ่นใหม่ซึ่งผลิตจาก Alloy Nickel Titanium ซึ่งนอกจากจะแข็งแกร่งทนทานกว่าแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษค้ือเป็นการจัดเรียงให้คืนสู่สภาพเดิมภายในโครงสร้าง Atom ด้วยตัวมันเอง ซึ่ง Alloy Nickel Titanium Spring Tire จะมีความยืดหยุ่นและทนทานกว่า ยางล้อ Spring Tire รุ่นเดิมประมาณ 30 เท่าหรือมากกว่านั้น

นอกจากใช้สำหรับโครงการอวกาศแล้ว NASA หวังว่าจะพัฒนาให้ยางล้อ Alloy Nickel Titanium Spring Tire เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งยังไม่มีการตัดถนน

ชม Clip ครับ

 

 

ที่มา: Cnet