Amazon พัฒนาอาหารปรุงสำเร็จเก็บได้เป็นปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น

เพื่อแก้ปัญหาระบบ Logistics ในการจัดเก็บและส่งอาหารปรุงสำเร็จไปถึงลูกค้า Amazon ที่สั่งแบบออนไลน์ Amazon พัฒนาอาหารปรุงสำเร็จเก็บได้เป็นปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น

 

 

อาหารปรุงสำเร็จ หรือ MRE (Meal, Ready-to-Eat) จะถูกแช่เย็นจัด เมื่อได้รับสินค้า ผู้ซื้อต้องเสียเวลาอุ่นอาหารเป็นเวลานานในขณะที่ผู้ขายต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับสถานที่ในการจัดเก็บและระบบขนส่ง

 

Amazon พัฒนาอาหารปรุงสำเร็จเก็บได้เป็นปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น

 

สำนักข่าว Reuters  เปิดเผยว่า Amazon บริการค้าปลีก Online ขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนาอาหารปรุงสำเร็จที่เก็บได้เป็นปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น  ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการขายสินค้าแบบ Online ของ Amazon

การผลิตอาหารปรุงสำเร็จ หรือ MRE (Meal, Ready-to-Eat) ที่สหรัฐอเมริกา  ขั้นตอนสุดท้ายก็คืออาหารปรุงสำเร็จในบรรจุภัณฑ์จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงซึ่งทำให้สารอาหารบางส่วนถูกทำลายไปด้วย แต่เทคโนโลยีถนอมอาหารที่ Amazon ให้ความสนใจคือ MATS หรือ Microwave Assisted Thermal Sterilization จะใช้น้ำแรงดันสูงและผ่าน Microwave เพียงไม่กี่นาที ทำให้สารอาหารส่วนใหญ่ยังอยู่ครบ และสามารถเก็บไว้นานนับปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น

แรกเริ่ม เทคโนโลยี MATS หรือ Microwave Assisted Thermal Sterilization เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดย Natick Laboratories  ของกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งต้องการพัฒนาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับทหารในสนามรบ ที่เก็บได้ง่ายและนานโดยสามารถรักษาคุณภาพอาหารที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน หลังจากนั้นกองทัพสหรัฐฯ ได้มอบเงินทุนจำนวนหนึ่งให้  Washington State University  เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยี MATS ต่อ

ผู้ได้รับ License จาก Washington State University ในการนำเทคโนโลยี MATS มาใช้ในธุรกิจผลิตอาหารปรุงสำเร็จ คือ 915 Labs โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดย U.S. Food and Drug Administration

Reuters เปิดเผยว่า Amazon และ 915 Labs มีการเจรจากันตั้งแต่ปลายปี 2016 และในเดือนมีนาคม 2017   ทีมเจ้าหน้าที่ของ Amazon ได้พบกับ Juming Tang หัวหน้าทีมพัฒนาเทคโนโลยี MATS ของ Washington State University เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับอาหารปรุงสำเร็จของ Amazon ในอนาคตอันใกล้

 

ที่มา: Reuters